Metallisten maalipurkkien kierrätyksen tehostaminen

 

Mepak-Kierrätys Oy on laatinut yhteistyössä Väriteollisuus ry:n sekä Tikkurila Oyj:n
ja Teknos Oy:n asiantuntijoiden kanssa metallisten maalipurkkien kierrätysohjeen.
Kierrätysohjeen avulla tehostat kodin metallisten maalipukkien kierrätystä sekä samalla
hävität turvallisesti kodin maalijätteet.

Ohjeen mukaisesti tyhjennetyt ja kuivatut metalliset maalipurkit voit toimittaa turvallisesti
metallin kierrätykseen. Maalijätteitä sisältävät metallipurkit pitää aina toimittaa kunnan
ylläpitämään vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen!