På svenska
 

Home
In English
På svenska
Mepak-Kierrätys Oy
Sopimukset
Pakkaukset
Tiedotus
Linkit/Links
Pikavalinnat

Mepak-Kierrätys Oy

Mepak-Kierrätys Oy grundades i slutet av år 1997. Intressenterna är industrin som tillverkar metallförpackningar, handeln och industrin som använder metallförpackningar i Finland.

Mepak-Kierrätys Oy:s verksamhetsområde är att som producentsammanslutning genomföra materialåtervinning och återvinning av metallförpackningar. Företaget är antecknat i avfallsregistret. Sammanslutningens verksamhet är icke vinstgivande. Typiska metallförpackningar är konserv- och dryckesburkar, målfärgsburkar, ståltunnor, aerosolburkar, aluminiumformar samt metalltillslutare. Målet för år 2001 var att var fjärde metallförpackning skall återvinnas. Resultatet blev att 39 procent återvanns. Målet för år 2008 var 50 procent, som nåddes redan år 2003.

Mepak-Kierrätys Oy har befullmäktigat Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab att för sin del ombesörja de uppgifter som föreskrivits sammanslutningen i statsrådets beslut. Anslutning till Mepak-Kierrätys Oy sker genom att ingå avtal med PYR.

Smältning av metallförpackningsskrot till nytt råmaterial kräver krossning av förpackningarna i specialanläggningar. Tack vare återvinningsmaterialet inbesparar man energi vid tillverkning av råmaterial, för stål 75 % och för aluminium 95 % jämfört med användning av icke tidigare förädlat råmaterial.

Mepak har avtal med Kuusakoski Oy, Stena Recycling Oy, Kajaanin Romu Oy och Eurajoen Romu Oy för att försäkra återvinningen för metallförpackningar i Finland. Leverantör av förpackningsskrot får 10 €/1000 kg ersättning från krossningsanläggning och 10 €/1000 kg från mottagningsterminal.

Metallförpackningsavfallets ekonomiska värde täcker inte alla kostnader som uppstår av återvinningsverksamheten. För att finansiera materialåtervinning och återvinning av metallförpackningar indrivs en återvinningsavgift av förpackare och importörer. Avgiftens storlek år 2019 är 130 € per 1000 kg + MOMS för plåtförpackningar för konsumenter, 130 € per 1000 kg + MOMS för aluminiumförpackningar för konsumenter, 28 € per 1000 kg + MOMS för plåt- och aluminiumförpackningar för företag och 28 € per 1000 kg + MOMS för stålförpackningarna (t.ex. stålfat). Producentsammanslutningen PALPA har hand om pantbelagda öl- och läskedrycksburkarna. Mepak har ingått avtal med Lassila & Tikanoja Oyj för att ytterligare främja insamlingen av metallförpackningar.

bullet

Pressmeddelande 1.3.2018: Metall insamlad från hushåll undersöktes i Sydvästra Finland

bullet

Återanvändning av uttjänta tunnor [PDF]

bullet

Tomma målfärg- och aerosolburkar till materialåtervinning [PDF]

bullet

Broschyr [PDF]

bullet

Video [32.8 Mb, mpg-1]

bullet

Video [9.4 Mb, mpg-2]

Kontaktuppgifter:
Mepak-Kierrätys Oy
Vd
Satu Estakari
Mikonkatu 15 B
00100 Helsingfors
GSM +358 46 920 9700
E-mail: satu.estakari@mepak.fi 

Sivukartta

____Oikotiet__________________
 

bulletKierrätysmaksut
bulletHyötykäyttösopimukset:
bullet Maalipakkaukset
bulletTinapelti ja alumiini
bulletTehdyt sopimukset
bulletVastaanottoehdot:
bulletaerosolit
bullet maalipakkaukset
bullettinapelti ja alumiini
bullet Vastaanottohinnat
bullet Vastaanottopaikat ja kartta
bullet Lomakkeet ja esitykset
bulletLinkit / Links

____Uutta____________________
 

bulletMetallisten maalipurkkien kierrätyksen tehostaminen
bullet Mepakin terminaalit
bullet Nousupaineita horisontissa
bulletNimitysuutinen
bulletEhdotus uudeksi jätelaiksi herättää kummastusta

 

 

Copyright © Mepak-Kierrätys Oy
Last modified: 01.10.2018