Mepak vastaa metallipakkausten kierrätyksestä Suomessa

Huolehdimme metallipakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Mahdollistamme metallipakkausten kierrättämisen ja uudelleenkäytön niin tuottajille kuin kuluttajille. Teemme yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja pidämme huolen siitä, että metallipakkausten kierrätystavoitteet täyttyvät ja kierrätyksen tilastointi on luotettavaa ja läpinäkyvää.

#Tuottajavastuu' n toteutumisen kannalta #jätelaki esityksen olennaiset muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan sekä pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoitteiden kiristyminen.
Lue TYNK:in kannanotto jätelaista
https://www.tuottajayhteiso.fi/ajankohtaista

Usein esitetyt kysymykset jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöillä https://ym.fi/-/usein-esitetyt-kysymykset-jatteiden-erilliskerayksesta-kiinteistoilla #pakkaus ’ten keräys ja #tuottajavastuu laajenee

Huolehditaan yhdessä siitä, että metalli kiertää. #pakkaus #kierrätys #lajittelu #metalli

Yritykset vastaavat pakkausten kierrätyksestä – kuluttajien vastuulle jää siis tyhjien pakkausten palauttaminen puhtaina kierrätykseen. Klikkaa alta ja lue mistä tuottavastuussa on kyse.

#pakkaus #kierrätys #lajittelu