Mepak vastaa metallipakkausten kierrätyksestä Suomessa

Huolehdimme metallipakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Mahdollistamme metallipakkausten kierrättämisen ja uudelleenkäytön niin tuottajille kuin kuluttajille. Teemme yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja pidämme huolen siitä, että metallipakkausten kierrätystavoitteet täyttyvät ja kierrätyksen tilastointi on luotettavaa ja läpinäkyvää.

Jätehuoltoyhdistys jakoi vuonna 2021 lähes 10 000 euroa stipendeinä alan opiskelijoille. Kiinnostaako jäsenyys?
https://jatehuoltoyhdistys.fi/jhy/liity-jaseneksi/
#jätehuolto #kiertotalous

Tiesithän, että uusi jäteasetus tulee voimaan 1.12.2021 alkaen? Asetus velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin.

Lue lisää aiheesta: http://ym.fi/-/uusi-jateasetus-velvoittaa-nykyista-tehokkaampaan-erilliskeraykseen-ja-kierratykseen

Ympäristö- ja laatujärjestelmistä vastaaminen on Matti Kulmalan mielestä merkityksellinen osa hänen työnsä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lue hallituksemme tuoreen jäsenen haastattelu:
https://www.mepak.fi/fi/ajankohtaista/matti-kulmala-on-metallipakkausten-aitiopaikalla/

Kuvan Jätekeskus Jäkälästä lähetettiiin viime vuonna lähes 200 000 kiloa metallijätettä jatkojalostukseen. Mutta minkä jätejakeen arvon terävöittäminen kuluttajille vaatii vielä töitä? Lue Perämeren Jätehuollon ammattilaisten haastattelu:
https://www.mepak.fi/fi/ajankohtaista/jatehuolto-on-meista-kaikista-kiinni/