Ajankohtaista

8 huhti 2019

Mepak käynnistää tutkimuksen metallien kierrätyksestä

Mepak käynnistää tutkimuksen metallipakkausten, pienmetallien ja pantillisten tölkkien prosentuaalisesta jakaumasta kuluttajakeräysjärjestelmässä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon kuluttajakeräykseen päätyy virheellisesti lajiteltua jätettä. Tutkimuksen toteuttajaksi on valittu VTT. Erityyppisten metallien kierrätys kuuluu eri tahoille: pakkausmetallit Mepakille, pienmetallit kunnille sekä pantilliset juomatölkit Palpalle. Mepak toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä Ringin, Palpan ja Kivon kanssa.  …