Ajankohtaista

13 huhti 2021

Yrityksen tulee kierrättää metallipakkaukset

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.   Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari muistuttaa, että metallipakkauksia käyttävien yrityksien tulee hoitaa kaksi velvoitetta kuntoon.  – Ensinnäkin tulee tarkistaa, onko yritys tuottajavastuun alainen ja kuuluuko sen liittyä esimerkiksi…

12 huhti 2021

Jätelain uudistus vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja laajentaa tuottajavastuuta 

Uuden jätelain myötä kierrätystavoitteet kiristyvät. Pakkaustuottajien vastuut laajenevat ja tuottajayhteisön on vastattava kaikista pakkausmateriaaleista. Myös uusien jakeiden pakkausjakeiden kiinteistökohtainen erilliskeräys aloitetaan.   Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Ympäristöministeriön tiedotteen…

12 huhti 2021

Tuottajavastuun tehokkaampi organisointi mahdollistaa kasvavien kustannusten hillitsemistä  

Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies Tea Taivalkoski kokee, että Mepakin hallitus on ollut näköalapaikka kierrätyksen maailmaan.  Päivittäistavarakauppa ry:llä on edustus Mepakin hallituksen lisäksi kaikissa muissakin pakkausten tuottajayhteisöissä. Lakimies Tea Taivalkoski on työskennellyt PTY:n palveluksessa parin vuoden ajan ja päässyt näkemään, miten pakkausjätteen keräystä ja kierrätystä järjestetään ja…