Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/02/wahlman-10-1-kopio-1364x650.jpg

8 helmi 2021

Asiakkaat osaavat vaatia tuottajavastuuta rautakaupassakin

Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman edustaa Mepakin hallituksessa RASI ry:tä. Kierrätysmateriaalit ja vastuullisuus ovat nousevia trendejä myös rakennus- ja sisustuskaupan alalla.

Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman on huomannut, että rakennus- ja sisustustarvikekaupassa alkuperäajattelu ja ekologisuus lisääntyvät jatkuvasti. Wahlmanin kokemuksen mukaan etenkin puutavaralta vaaditaan tuotantoketjun avoimuutta jo EU-lainsäädännönkin tasolla.

– Markkinoille tulee yhä enemmän tuotteita, joilla on Joutsenmerkki, Ecolabel tai muu sertifikaatti, joka kertoo kestävästä tuotannosta, alkuperän tuntemuksesta ja tuotteen turvallisuudesta. Erityisesti kuluttaja-asiakkaat ovat kiinnostuneita näistä asioista, mutta myös ammattirakentamisen laatu- ja ympäristöluokitusjärjestelmät ohjaavat kestävyyden ja vastuullisuuden suuntaan, Wahlman kertoo.

Tänä vuonna astuu voimaan uusi jätelaki, jonka tavoitteena on lisätä kiertotalouden edellytyksiä ja saada suurempi osa jätteestä kierrätykseen energiaraaka-aineeksi päätymisen sijaan. Lain taustalla on Euroopan Unionin jätedirektiivi, joka velvoittaa kierrättämään yhä suuremman osan jätteistä. Wahlman uskoo, että lakiuudistukset tulevat kannustamaan sisustamisen ja rakentamisen toimialaa yhä uusiin innovaatioihin kierrätysmateriaalin hyödyntämisessä.

– Joudumme entistä tiukemmin tarkastelemaan prosessejamme. Vaikka nyt ollaan jo ihan hyvällä tasolla, on vielä tekemistä siinä, että pakkausmateriaalit saadaan paremmin hyödynnettyä ja eri jakeet kierrätettyä oikealla tavalla. Myös kierrätysmateriaalista valmistetuille tuotteille olisi kysyntää, Wahlman miettii.

Maallikkoremontoijakin tietää, että projekteista jää yleensä jos jonkinmoista jätettä ja hukkapaloja käsiteltäväksi. Wahlmanin mukaan valmistajat ovatkin viime aikoina heränneet siihen, että rakennustyömaiden ylijäämiä voitaisiin uudelleen käyttää ja jalostaa uusiksi tuotteiksi. Kierrätyslaitosten kehittyvä teknologia vastaa jo osittain tarpeeseen, mutta uusille järjestelmille on tilausta.

– Kipsilevy ja eristeet ovat hyvä esimerkki materiaaleista, joita voidaan hyödyntää uudelleen tuotannossa, jos vain paluuvirta saadaan toimimaan valmistajan suuntaan. Haaste on paitsi rakennuskohteiden suuri määrä, mutta myös ylijäämän kerääminen puhtaana talteen, Wahlman kertoo.

Wahlman edustaa Mepakin hallituksessa rakennus- ja sisustustarvikekauppa-alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinoharjoittajien yhdistys RASI ry:tä. Hallitustyö on avannut uudella tavalla tuottajayhteisön vastuuta ja työtä kierrätyksen mahdollistamiseksi.

– On tärkeää herätellä sekä tuottajia että jälleenmyyjiä tarkastelemaan omaa jäteputkeaan kestävyyden näkökulmasta. Teemme äärimmäisen tärkeää työtä, jolla on seuraukset pitkälle tulevaisuuteen, Kari Wahlman summaa.