Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_metallinkierto_header_1-1364x650.png

7 joulu 2020

Etäkauppa häiritsee tuottajavastuun toteutumista Suomessa

Ulkomaiset verkkokaupat myyvät yhä suuremman osan tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista Suomeen. Kuluttajille tämä tarkoittaa monia kiinnostavia uusia mahdollisuuksia kuluttaa, mutta samaan aikaan etäkauppa kuormittaa tuottajavastuujärjestelmäämme. Ulkomainen etäkauppa vääristää kilpailua ja heikentää kotimaisten toimijoiden asemaa.

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan mukaan tuottajavastuulainsäädäntö ei tällä hetkellä velvoita kattavasti ulkomaisia myyjiä, vaan aiheuttaa suomalaisille tuottajille vapaamatkustajaongelman. Kotimaiset toimijat maksavat myös ulkomaisista verkkokaupoista tilattujen tuotteiden kierrättämisen ja muun jätehuollon. Ainoastaan sähkö- ja elektroniikkatuotteet velvoittavat ulkomaisia etämyyjiä tuottajavastuuseen, mutta niidenkin ulkopuolelle jäävät laitteiden pakkaukset paristot ja akut. Etämyyjillä ei myöskään ole tiedotusvastuuta tuotteiden ympäristövaikutuksista tai jätehuollosta.

Tuottajavastuuvelvoite etäkaupalle

Nykyinen asetelma heikentää kotimaisten toimijoiden asemaa suhteessa ulkomaisiin toimijoihin ja vaikeuttaa tuottajavastuujärjestelmien kehittämistä. Samaan aikaan etäkaupalla voisi olla lähes rajoittamaton mahdollisuus toimia tiedon jakajana ja kierrättämisen vaikuttajana sekä hyödyntää toimituslogistiikkaa myös tuotteiden kierrättämiseen. TYNK ehdottaa ratkaisuksi kansainvälisten verkkoalustojen toissijaista tuottajavastuuvelvoitetta. Tällöin myyntialustan tulisi huolehtia tuottajavastuuvelvoitteen toteutumisesta Suomessa, mikäli alustalla toimivat yritykset eivät sitä itse tee.

Muitakin tilannetta helpottavia ratkaisuja on ehdotettu. Etämyyjille voisi esimerkiksi asettaa samanlainen jakelijan vastaanottovastuu, kuin tällä hetkellä on asetettu kiinteässä myyntipisteessä toimiville jakelijoille. Myös viranomaisten valvontaresurssien lisääminen auttaisi puuttumaan pahimpaan vapaamatkustajaongelmaan.