Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/04/mepak0106-1364x650.jpg

12 huhti 2021

Jätelain uudistus vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja laajentaa tuottajavastuuta 

Uuden jätelain myötä kierrätystavoitteet kiristyvät. Pakkaustuottajien vastuut laajenevat ja tuottajayhteisön on vastattava kaikista pakkausmateriaaleista. Myös uusien jakeiden pakkausjakeiden kiinteistökohtainen erilliskeräys aloitetaan.  

Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan tavoitteen saavuttaminen vaatii huomattavasti nykyistä tehokkaampaa lajittelua. Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet kiristyvät asteittain nykyisestä 55 prosentista 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja kullekin pakkausmateriaalille on omat tavoitteensa. 

Uuden jätelain myötä lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet olisi entistä tarkemmin lajiteltava ja kerättävä erikseen kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten. Tarkoituksena on esimerkiksi, että pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys käynnistyisi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2023. Tämä lisää tuottajien kustannuksia tulevaisuudessa. 

Esityksen mukaan kunta kilpailuttaisi ja järjestäisi erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöiltä. Kuljetusjärjestelmä muuttuisi niissä kunnissa, joissa jätteiden kuljetus on nyt kunnan päätöksellä siirretty kiinteistön haltijan vastuulle näiden jakeiden osalta. Kunnat ja pakkausten tuottajat järjestäisivät asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen yhteistoiminnassa.  

Toteutuessaan jätelaki vaikuttaisi myös tuottajavastuujärjestelmään. Kaikkien tuottajavastuun alaisten yritysten tulee jatkossa ensisijaisesti liittyä tuottajayhteisöön. Pakkausten tuottajayhteisön tulee vastata kaikista tuottajavastuun alaisista pakkausmateriaaleista, joten tämä asettaa myös Mepakille uusia vastuita.  

Merkittävää on, että tuottajavastuu tulee koskemaan myös etäkauppaa eli esimerkiksi ulkomaista verkkokauppaa. Verkkokauppa on kasvava trendi, ja tuottajavastuun laajentaminen asettaa tuottajat tasavertaisempaan asemaan. 

Tuottajavastuujärjestelmän halutaan tukevan entistä vahvemmin kestävää tuotesuunnittelua. Tuottajayhteisöjen tuottajilta perimät tuottajavastuumaksut porrastettaisiin niin, että niissä suositaan tuotteiden kierrätettävyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä. 

Jätelaki ei muuttunut merkittävästi lausuntokierroksen jälkeen tuottajavastuun näkökulmasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.7.2021. Kevään aikana jätelakia täydentävät asetukset tulevat vielä lausunnoille.