Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2022/03/veikkolehti-uutiskirje41-1364x650.jpg

4 huhti 2022

Jätteenkäsittelyä pitkällä kokemuksella

Satavuotiaassa Veikko Lehti Oy:ssä ohjaksissa on jo viides sukupolvi. Yrittäjä Juuso Lehti toteaa, että ihmisten halu toimia ympäristön kannalta oikein on vuosien aikana lisääntynyt.

Jatkuvasti kehittyvällä jätehuoltoalalla suurimmat muutokset tapahtuvat pinnan alla. Jätehuoltoyhtiö ​​Veikko Lehti Oy:n yrittäjä Juuso Lehti kertoo huomanneensa, että asiakkaiden asenteet ovat kehittyneet ympäristömyönteisemmiksi.

– Vielä kymmenen vuotta sitten esimerkiksi ylimääräisestä kierrättämisestä ei haluttu maksaa. Nyt maailma on toisenlainen: arvostus ympäristön kannalta oikein toimimiseen on kasvanut ja ihan oikeasti tehdään, kuten sanotaan. Viime vuosina on tuntunut, että jätteenkäsittelyyn ollaan entistä halukkaampia käyttämään myös rahaa, Lehti pohtii.

Kun jätealan sääntely lisääntyy, myös jäteyhtiöihin kohdistuvat odotukset kasvavat. Yhä useampia materiaaleja saadaan ohjattua kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön ja ihmisiä kannustetaan lajittelemaan ahkerasti.

Mutta vaikka etenkin metallin kohdalla uudelleenkäyttö on helppoa, myös kierrosta poistamisella on oma roolinsa kiertotaloudessa, Lehti muistuttaa.

– Metallin kierrätys mahdollistuu, kun saamme hävitettyä jakeen seasta kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit. Vaikka ihmisillä on tahto kierrättää, jakeiden seassa voi olla muitakin materiaaleja. Onneksi enää kaikkea ei kaadeta yhteen kasaan kaatopaikalle, Lehti toteaa.

Juuso Lehti. Kuva: Veikko Lehti Oy.

Jo 25 vuoden ajan alalla toiminut Lehti on satavuotiaan Veikko Lehti Oy:n viidettä yrittäjäpolvea. Alkujaan porilainen yritys työllistää suoraan tai välillisesti 150 henkilöä, ja sen toiminta-alue kattaa Pori-Tampere-Helsinki-akselin lounaispuolen.

Lehti kokee, että Veikko Lehti Oy:n rooli kiertotaloudessa on toimittaa raaka-aineita, kierrättäjätahoille ja tarjota jätteenkeräyksen tietotaitoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, kuten tuottajayhteisöille.

– Keräämme ja käsittelemme jätteitä toimijoille, jotka jalostavat niistä uusia materiaaleja. Metallijätteelle meillä on neljä vastaanottoterminaalia, joiden kautta kulkee muutamia satoja tonneja mepak-jätettä vuosittain, Juuso Lehti kertoo.