Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/12/image001-1000x650.png

13 joulu 2021

Lakimuutokset luovat synergiaa eri pakkausmateriaalien välille

Elintarviketeollisuusliiton johtaja ja Mepakin hallituksen jäsen Heli Tammivuori kokee, että pakkauskierrätyksen osien kehittäminen on avain tuottajavastuun tehostamiseen. 

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuorella on monta roolia tuottajayhteisöjen hallituksissa. Tammivuori on myös Mepakin hallituksen jäsen ja vasta perustetun Suomen Pakkaustuottajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Heli Tammivuori, miten olet päätynyt työskentelemään näin laajasti tuottajavastuun parissa?

Olen koko työurani ollut tekemisissä elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kanssa. Ennen Elintarviketeollisuusliittoa työskentelin päivittäistavaroiden toimitusketjun loppupäässä Inex Partnersissa hankintojen parissa. Vastuullisuus, kiertotalous ja kierrätysasiat tulivat osaksi toimenkuvaani edellisen jätelain uudistuksen yhteydessä, kun kuluttajapakkausten keräys tuli tuottajien vastuulle. 

Toimin pitkään tuottajavastuun ”ulkokehällä” eri tuottajayhteisöjen, kuten Mepakin, hallituksessa varaedustajana. Sukelsin syvään päätyyn pari vuotta sitten, kun tulin valituksi kaikkiin ETL:n omistamien tuottajayhteisöjen hallituksien varsinaiseksi jäseneksi. Mepakin lisäksi ETL on osakkaana Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:ssä ja jäsen Suomen Keräyslasiyhdistyksessä. Ringin hallituksen varapuheenjohtajuudesta luovuin tänä syksynä.

Mitä nykyinen työsi pitää sisällään ja millaiset asiat inspiroivat sinua tekemään työtä tuottajavastuun eteen?

Vastaan Elintarviketeollisuusliitossa elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Se pitää sisällään elintarviketeollisuuden kilpailuun, kilpailukykyyn ja toimitusketjun hallintaan sekä eri politiikkalohkoihin liittyvien asioiden edistämistä. Tehtäväni on monipuolinen, eikä samanlaisia päiviä ole kovin montaa, ainakaan peräkkäin, siksi olenkin viihtynyt ETL:ssa jo yli viisitoista vuotta.

Kiertotalous ja kierrätys osana vastuullisuuden toteuttamista on elintarviketeollisuudessa tärkeässä asemassa. Kierrätyksen lisäämiseksi ja materiaali- sekä resurssitehokkuuden kasvattamiseksi on tärkeää, että pakkausten keräys ja kierrätys on tehokkaasti organisoitu. Se osaltaan mahdollistaa markkinoiden toimivuuden ja kustannusten pysymisen aisoissa. Mepakin ja muiden tuottajayhteisöjen hallituksilla sekä Ringillä on tässä keskeinen rooli. Kuten myös Suomen Pakkaustuottajat Oy:lla, josta rakennetaan parhaillaan kaikki pakkausmateriaalit sisältävää uutta tuottajayhteisöä.

Miten pakkausten tuottajavastuu vaikuttaa elintarviketeollisuuteen tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?

Elintarvikkeita ja juomia valmistavat yritykset käyttävät päivittäin valtavia määriä pakkauksia ja pakkausmateriaaleja. Vuositasolla markkinoille lasketaan noin 150 000 tonnia pakkausmateriaalia. Kaikista pakkausten kierrätyksen kustannuksista elintarviketeollisuus kattaa vajaat  40 %.  Lähivuosina lainsäädännöstä tulevat velvoitteet kasvattavat kierrätyskustannuksia edelleen. Elintarviketeollisuudelle on erittäin tärkeää, että tuottajavastuu on Suomessa hoidettu niin tehokkaasti kuin mahdollista, jotta ala pysyy materiaalitehokkuustoimien eturintamassa. 

Millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta pakkausmateriaalit  saataisiin vielä paremmin kiertoon?

Pidän tärkeänä, että kaikkia pakkauskierrätyksen osia kehitetään jatkuvasti alkaen aina syntypaikkalajittelusta päättyen kierrätyksen ja hyötykäytön tehokkaaseen järjestämiseen. Kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja hyvään starttiin siinä kannattaa panostaa. Pitkään neuvoteltu kiinteistökeräysmalli on tärkeä saada luotettavaksi ja toimivaksi, jotta sieltä saadaan tarvittavat volyymit kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen Pakkaustuottajat Oy ottaa vastuulleen kaikkien materiaalien tuottajavastuun tulevaisuudessa, ja toimit sen hallituksen puheenjohtajana. Mitä odotat uudelta tuottajayhteisöltä?

Suomen Pakkaustuottajat Oy:n tavoitteena on sulauttaa tuottajayhteisöt yhteen yhtiöön ja samalla varmistaa tuottajavastuutoimintojen jatkuvuus. Sen lisäksi että kyseessä on haastava yritysjärjestely, se on myös merkittävä muutos tuottajayhteisöjen henkilöstölle, osakkaille ja kumppaneille, kuten Ringille. Rakennamme yritystä hyvässä yhteistyössä tuottajayhteisöjen osaavien ihmisten avulla. Luotan siihen, että saamme aikaiseksi kustannustehokkuutta ja uusia synergioita eri pakkausmateriaalien ja prosessien välille.