Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2020/08/img_0265-1-1364x650.jpg

25 elo 2020

Lisää tietoa kuluttajien metallijätteestä

Millaista metallijätettä kuluttajat tuovat taloyhtiöiden keräyssäiliöihin ja Rinki-ekopisteisiin? Mepak-Kierrätys Oy ja Stena Recycling Oy murskasivat yli 400 tonnia kuluttajakeräyksestä saatua metallijätettä ja tutkivat asiaa. Säännölliset taseajot tukevat metallipakkausjätteen tilastointiakuluttajien kierrättämän metallijätteen koostumuksen seurantaa ja kuluttajaneuvontaa. 

Mepakin yhteistyökumppani Stena Recycling Oy keräsi keväällä 2020 metallijätteen vastaanottopisteistään yli 400 tonnia kuluttajien kierrättämää metallijätettä Tahkoluodon murskauslaitokseen. Kesäkuussa tehdyn materiaalin taseajon eli murskauksen, erottelun ja tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista metallia kuluttajakeräyksellä saadaan kierrätykseen. Edellinen Mepakin ja Stena Recycling Oy:n taseajo tehtiin vuonna 2016. 

Kuluttajien kierrättämä metallijäte sisältää erilaisia metallilaatuja.

Kotitaloudet lajittelevat Rinki-ekopisteiden ja taloyhtiöiden metallikeräysastioihin metallipakkauksia ja pienmetallia. Kierrätetyn materiaalin joukossa on kaikkea tomaattimurskapurkeista paistinpannuihin, ja se sisältää runsaasti erilaisia metallilaatuja. Kuluttajien kierrättämästä metallista noin puolet on metallipakkauksia ja puolet muuta pienmetallia. 

Tahkoluodon taseajossa murskatusta näyte-erästä eroteltiin ei-magneettiset ja magneettiset metallilaadut toisistaan ja selvitettiin eri metallilaatujen määriä. Lisäksi tutkittiin metallijätteeseen kuulumattoman jätteen eli rejektin osuus kokonaisuudesta. Kuluttajakierrätyksen metallijätteestä rejektiä on noin 13 prosenttia. 

Metallijäte tilastoidaan tarkasti 

“Säännöllisesti tehdyt taseajot auttavat tuottamaan laadukasta tilastotietoa metallipakkausten kierrätyksestä. Ne näyttävät myös, mihin suuntaan kuluttajien kierrättämän metallijätteen koostumus kehittyy”, sanoo Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari. 

Mepak raportoi kierrätettyjen metallipakkausten määrät vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle tilastointia varten. Tulevaisuudessa raportoinnissa erotellaan myös rautametallipakkaukset ja alumiinipakkaukset toisistaan. Raportointi perustuu sekä metallijätettä vastaanottavien yritysten keräämään määrätietoon että taseajojen ja muiden tutkimusten tuottamaan tietoon metallijätteen koostumuksesta. 

Tilastojen lisäksi taseajojen tuottamasta tiedosta hyötyvät myös metallijätettä vastaanottavat yritykset sekä teräs- ja metallitehtaat, jotka ostavat kierrätettyä metallia. Kun metallijätteen koostumus ja laatu tunnetaan, sitä osataan käsitellä oikein jatkotuotannossa. Tiedon perusteella arvioidaan myös kierrätysmateriaalin arvo. 

Suomalaisten kierrättämä metalli on puhdasta, mutta sitä voisi olla enemmän

Kuluttajan ei tarvitse poistaa metallipakkauksista esimerkiksi etikettejä, joten kierrätetyn materiaalin joukossa on väistämättä myös muuta kuin metallia. Luonnollisen rejektin lisäksi keräysastioihin päätyy jonkin verran keräykseen kuulumatonta jätettä, kuten muovipusseja, kahvipaketteja ja sipsipusseja.  

“Suomalaiset palauttavat metallinkeräykseen pääosin vain sinne kuuluvaa jätettä. Taseajojen perusteella rejektin määrä näyttää pysyvän tasaisena”, kertoo Stena Recycling Oy:n myyntijohtaja Jarkko Illikainen. 

Mepakille tieto rejektin määrästä on tärkeä. Metallipakkausten kierrätystilastoihin ei päädy kaikki kierrätysastioihin palautettava pakkausmateriaali, vaan ainoastaan todellinen kierrätettyjen metallipakkausten kokonaismäärä. Rejekti tilastoidaan erikseen. Taseajon tulokset ovat rejektin osalta linjassa Mepakin ja VTT:n vuonna 2019 tekemän metallijätteen koostumusta selvittäneen tutkimuksen kanssa.  

“Tutkimukset antavat hyvän kuvan siitä, kuinka me kuluttajat kodeissamme lajittelemme metalliatä tietoa voimme käyttää kuluttajaneuvonnassa”, sanoo Mepakin toimitusjohtaja Estakari. 

Estakari myös muistuttaa, että vaikka kuluttajien kierrättämä metallijäte on puhdasta, sitä voisi olla enemmän. Vuonna 2018 metallipakkausten kierrätysaste oli  86 prosenttia. Osa metallipakkauksista päätyy siis sekajätteeseen.