Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/infograafi_metallinkierto_desktop-1.svg

14 kesä 2022

Mepak kilpailuttaa kierrätysoperaattoritoimintoja

Mepak-Kierrätys Oy kilpailuttaa kuluttajapakkausten kierrätysoperaattoritoimintoja seuraaville alueille:

 • UA 1: HSY, Nurmijärvi, Rosk’n Roll 
 • UA 2: Kustavi, Laitila, LHJ, LSJH, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 
 • UA 3: Kiertokapula, Satakierto 
 • UA 6: Pirkanmaan jätehuolto 
 • UA 8: Jätekukko, Keski-Savon jätehuolto, Kitee, Metsäsairila, Puhas, Rääkkylä, Sammakkokangas, Tohmajärvi, Savonlinnan seudun jätehuolto, Ylä-Savon jätehuolto 

Sopimusaika on 3+2 vuotta alkaen 1.3.2023. Kyseessä ei ole julkinen hankinta. 

Kilpailutusta koskevat asiakirjat lähetetään kaikille yhteistyökumppaneille elokuun 2022 alkuun mennessä.

Kilpailutetaan palvelu, jossa tarjoajan tehtävänä on  

 • vastaanottaa metallijätettä tarjouksessa tarjojan esitettyihin vastaanottoterminaaleihin.  
 • hakea metallijäte kierrätettäväksi tarjouksessa eritellyistä vastaanottoterminaaleista 
 • käsitellä ja kierrättää/ toimittaa kierrätykseen kaikki sille toimitettu metallijäte sovellettavan lainsäädännön ja viranomaismääräysten sekä viranomaislupien mukaisesti.  

Tarjoajan tulee toimittaa tilastotiedot sovitun mukaisesti Mepakille sekä osoittaa tarjouksessa osaamisensa ja kokemuksensa metallijätteen käsittelemisestä ja kierrättämisestä. 

Ennen toiminnan aloittamista 1.3.2023 tulee valitun tarjoajan esittää toimintansa ja vastaanottopaikkansa tarvittavat toiminta- ja ympäristöluvat (lupanumerot) Mepakille. Toimijan on annettava tarjouksessaan selvitys senhetkisestä taloudellisesta tilastaan ja pyydettäessä toimittaa viimeisin virallinen tilinpäätös. 

Valintakriteerit ( ei tärkeysjärjestyksessä): 

 • Hinta 
 • Luotettavuus/hyvämaineisuus 
 • Osaaminen ja kokemus terminaalitoiminnoista ja kierrätyksestä 
 • Tarjouksen sisällön soveltuvuus Mepakin toimintakokonaisuuteen.

Mepakilla on oikeus hylätä mikä tahansa tarjous tai kaikki tarjoukset kokonaan tai osittain. 

Lisätiedot ja kilpailutukseen liittyvät asiakirjat voi pyytää sähköisesti Satu Estakarilta: satu.estakari@mepak.fi