Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_kuluttajalle_header-1-1364x650.png

25 elo 2020

Mepak sai uuden hallituksen

Mepakin yhtiökokous kokoontui kesäkuussa. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, jossa on kuusi jäsentä. Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitto ry:stä jatkaa Mepakin puheenjohtajana 

Mepak-Kierrätys Oy:n yhtiökokous järjestettiin 10. kesäkuuta Pasilassa, Mepakin uudella toimistolla. Yhtiökokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain mukaiset asiat ja hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. Yleisesti todettiin, että Mepak on hoitanut sille asetetun tehtävän vuonna 2019, ja metallipakkausten tuottajavastuu on hoidettu asianmukaisesti. 

Yhtiökokouksessa Mepakin hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: Anna Vainikainen / Elintarviketeollisuusliitto ry (puheenjohtaja), Tea Taivalkoski / Päivittäistavarakauppa rySamu Hörkkä / Väriteollisuusyhdistys ry (varapuheenjohtaja)Kari Wahlman/ Rakennus- ja sisustustarvikekauppa ryKati Koiranen / Emballator Metalpak oy ja Kim Lindqvist / Suomen Aerosoliyhdistys ry. 

Kokouksessa oli paikalla kuusi osakkeenomistajaa, jotka edustivat 90 osaketta ja ääntä. 

Toimintaympäristön muutos haastaa myös Mepakin

Mepak lähtee seuraavaan toimintavuoteensa hyvästä tilanteesta, kertoo hallituksen puheenjohtajaksi toista kertaa valittu Anna Vainikainen. Yrityksen strategia ja pääprosessit opäivitetty. Toiminnan kehittämistä ja ajantasaistamista tehdään suunnitelmien mukaisesti.

Mepakin puheenjohtaja Anna Vainikainen.

“Hallituksen tärkein tehtävä on tukea toimitusjohtajaa Mepakin toiminnan toteuttamisessa. Hallituksen laaja metallipakkauksiin liittyvä osaaminen ja hallitusjäsenten verkostot ovat tarpeen mukaan toimitusjohtajan käytettävissä”, sanoo Vainikainen. 

Vainikaisen mukaan Mepakin toimintaympäristön tilanne on tällä hetkellä mielenkiintoinen. Uusi jätelaki tulee vaikuttamaan merkittävästi metallipakkausten tuottajavastuun velvoitteisiin, niiden toteuttamiseen ja kustannuksiin. Myös koronapandemia voi vaikuttaa nopeastikin metallinkierrätyksen maailmanmarkkinoihin. 

Hallitus ja toimitusjohtaja tekevät töitä, jotta jätelaki turvaa kustannustehokkaan ja ympäristön kannalta järkevän metallipakkausten kierrätyksen myös jatkossa”, toteaa Vainikainen. 

Teksti: Leena Salokoski / Noon Kollektiivi
Kuva: Nina Kaverinen