Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2020/10/unnamed-3.jpg

26 loka 2020

Mepakin hallitus istui koulunpenkille  

Mepakin hallitus osallistui syyskuussa hallitustyöskentelyn kurssille. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa.  

Mepakin hallitus pääsi räätälöidylle hallitustyöskentelykurssille kouluttaja, varatuomari ja yrityssparraaja Katri Sipilän johdolla. Sipilän mukaan on tärkeää, että uusi hallitus haluaa valmistautua tuleviin muutoksiin. 

”Tällä hetkellä Mepakin hallitus valmistautuu jätelain lainsäädäntömuutokseen. Siksi tehokkaan ja lisäarvoa tuottavan halllitustyön kehittäminen hiljattain uudistetun strategian toteuttamisen tueksi olivat Mepakille räätälöidyn koulutuksen vahvoja teemoja.”

Kouluttaja Katri Sipilä.

Sujuva ja notkea hallitustyöskentely 

Sipilän pitämä kahdeksan tunnin koulutus tarjosi myös arvokasta perustietoa siitä, minkälaisia ovat hallituksen tehtävät, velvollisuudet ja vastuualueet.  

”Jotta hallitustyöskentelyn perusasiat ovat kaikille selvillä, koulutus aloitetaan aina osakeyhtiölaista ja yksittäisen hallituksen jäsenen roolin ja vastuun läpikäymisestä.” 

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että hallitustyön perustiedot ovat kaikkien jäsenten hallussa, eikä aikaa ja energiaa huku hallinnon prosesseihin.  

Tällöin hallitus keskittyy yrityksen tulevaisuuden menestyksen varmistamiseen ja yhteisestä työskentelystä tulee sujuvaa.  

Yhteistyötä unohtamatta 

Sipilän mukaan on tyypillistä, että räätälöidyllä hallitustyön valmennuskurssilla hallituksen tehtävät ja roolit selkiytyvät. Samalla jäsenten keskinäinen yhteistyö ja yhteistyö toimitusjohtajan kanssa muuttuvat sujuvammiksi. 

”Yhteinen valmennus hitsaa hallituksen entistä tiiviimmin yhtenäiseksi tiimiksi, joka osaa käydä keskustelua omasta toiminnastaan, tukea ja haastaa toimitusjohtajaa ja tehdä laadukasta yhteistyötä.” 

Yhdessä, yhä paremmin 

Räätälöidyn koulutuksen etuna on, että koulutuksessa voidaan paneutua yksilöllisesti ja tarkasti yhtiön asioihin. Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakarin mukaan oli tärkeää, että Mepakin hallitus pääsi koulutuksessa keskittymään hallitukselle tärkeisiin asioihin, kuten tulevaan jätelain muutokseen ja syventämään yhteistyötaitojaan. 

”Parasta, oli että kouluttajamme sparrasi meitä aktiiviseen keskusteluun ja toi hyviä hallitustyöskentelyn perusasioita tietoomme. Saimme laajempaa näkökulmaa tekemiseemme. Ennen kaikkea koulutus innosti ja sitoutti meitä työskentelemään yhdessä yhä paremmin koko yhtiön eteen.”