Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/06/cropped-img-1636-1364x650.jpg

13 kesä 2022

Mepakin hallitus valmistautuu pakkausten tuottajavastuun muutoksiin

Muuttunut jätelaki ohjaa pakkausmateriaalien tuottajayhteisöjä yhteen. Hallituksen puheenjohtaja Samu Hörkkä luotsaa Mepakia kohti fuusiota.

Samu Hörkkä on toiminut vuoden Mepak-Kierrätys Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Ensimmäiseen puheenjohtajakauteen on mahtunut monenlaista: koronan mukanaan tuoman kehityksen lisäksi pöydällä on ollut paljon puhuttu jätelain muutos, joka ajaa pakkausten tuottajayhteisöjä yhteen.

Mepakin hallitus on päättänyt, että Mepak-Kierrätys Oy fuusioituu Suomen Pakkaustuottajiin yhdessä Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n ja Suomen Kuitukierrätys Oy:n kanssa.

Fuusion edistäminen onkin tuonut paljon uutta hallitustyöhön, Hörkkä toteaa.

– Työ on haastavaa, mutta mukavan erilaista. Tuottajan kannalta tilannetta helpottaa, että voimassa olevat sopimukset siirtyvät Mepakin mukana uuteen yhtiöön. Jos tuottajalla on tuottajavastuusopimus Mepakin kanssa, yhteistyö siirtyy automaattisesti SPT:lle eikä vaadi toimenpiteitä, Hörkkä kertoo.

Kuntakeräys käyntiin

Jätelain mukaisen kuntakeräyksen myötä pakkausten kierrätyksestä tulee kuluttajille yhä helpompaa. Nousevat kustannukset jäävät paljolti tuottajien maksettavaksi, mikä asettaa haasteita uudelle tuottajayhteisöjärjestelmälle.

Laki pyrkii kuitenkin ensisijaisesti madaltamaan kuluttajan kynnystä kierrättää ja sitä kautta parantamaan pakkausten kierrätysastetta, Samu Hörkkä kuvaa.

– Keräysjärjestelmämme toimii jo tällaisenaan hyvin. Metallipakkausten kierrätyksen osalta olemme saavuttaneet vuoden 2025 tavoitteet, mutta kuntakeräys luultavasti vielä nostaa keräysmääriä, Hörkkä toteaa.

Mepakin sulautuminen Suomen Pakkaustuottajiin tapahtuu syksyn 2022 aikana. Aikaisemmista tiedoista poiketen Suomen Uusiomuovi Oy ei liity SPT-fuusioon vaan perustaa oman tuottajayhteisön.

Pakkausten tuottajilla onkin ensi vuodesta alkaen enemmän vaihtoehtoja pakkausten kierrätykseen, Hörkkä kertoo.

– Kaksi tuottajayhteisöä lisää tietenkin tuottajan vaihtoehtoja pakkausten kierrätykseen. Kilpailu pitää meidät varpaillaan, ja siitä kannattaa tietenkin ottaa ilo ja hyöty irti, Samu Hörkkä toteaa.