Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_tuottajavastuu_header_2-1364x650.png

13 joulu 2021

Metallipakkausten kierrätysaste säilyi edelleen vakaana  

Mepakin vuoden 2020 kierrätysprosentti on 79 %. Metallipakkausten kierrätystaso jäi siis hivenen alle tavoitellun 80 prosentin, joka on jätelaissa määritetty tavoitetaso vuosille 2020–2025. Kierrätysaste nousi kuitenkin hieman vuoden 2019 tasosta, joka oli 78 prosenttia. 

Koronapandemian vaikutus näkyy selvästi yrityspakkausten vastaanottomäärissä, kun hotelli- ravintola- ja catering-ala on hiljentynyt. Metallipakkausten vastaanottomäärä laski 15 % edellisestä vuodesta. 

Toisaalta kuluttajat ovat lajitelleet pakkauksia innokkaasti, sillä kuluttajilta vastaanotetun metallijätteen määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna huimasti 39 prosenttia, Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari kertoo. 

– Etätyöskentely on lisännyt ruoanlaittoa kotona, ja pakkauksia on näin entistä enemmän. Hienoa, että kuluttajat ovat lajitelleet pakkaukset oikein, Estakari toteaa. 

Estakari muistuttaa, että sekä kuluttajien että yritysten metallipakkausten kierrättämisellä on suuri merkitys.  

– Metalli tulee aina olemaan raaka-aine, joka kannattaa kierrättää, sillä se kiertää ikuisesti. 

Metallipakkausten kierrätystavoitteet tiukentuvat tulevaisuudessa. Vuoden 2025 alusta metallipakkaukset erotellaan tilastoinnissa ja tällöin rautametallipakkausjätteen osalta kierrätystason on oltava vähintään 70 painoprosenttia ja alumiinimetallipakkausjätteen osalta vähintään 70 painoprosenttia.