Ajankohtaista

17 kesä 2021

Tuottajavastuun verkkosivut uudistuvat: Chatbot auttaa yrityksiä eteenpäin

Tuottajavastuusta löytyy nyt tietoa uusilta verkkosivuilta. Tuuri-chatbotilta voi kysyä, koskeeko tuottajavastuu yritystä vai ei.  Tuottajavastuun verkkosivut tuodaan kesäkuussa Ympäristöhallinnon yhteiseltä sivustolta ELY-keskuksen verkkopalveluiden yhteyteen. Näin tieto saadaan lähemmäksi tuottajavastuuta valvovaa viranomaista sekä yrityksille jo tuttua ELY-keskusta. Verkkosivu-uudistuksen myötä ELY-keskus voi entistä paremmin tavoittaa ja palvella tuottajavastuussa olevia yrityksiä, kuten…

16 kesä 2021

Mepakin hallituksen puheenjohtaja Samu Hörkkä: ”Teen työtä, jolla on merkitystä”

Kesäkuussa 2021 kokoontunut yhtiökokous valitsi Mepakille uuden hallituksen, jonka puheenjohtajana toimii Samu Hörkkä. Tikkurilalla Supply Managerina työskentelevä Samu Hörkkä on toiminut Väriteollisuusyhdistys ry:n edustajana Mepakin hallituksessa nelisen vuotta. Metallipakkausten käyttö ja kierrätys ovat tullee tutuksi sekä työn että järjestötoiminnan myötä – koko ketjun osalta. – Tikkurilalla vastaan metallipakkausten ostamisesta ja…

15 kesä 2021

Yhtiökokous valitsi Mepakille uuden hallituksen

Mepakin yhtiökokous kokoontui kesäkuussa 2021. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, jossa on kuusi jäsentä.  Mepak-Kierrätys Oy:n yhtiökokous järjestettiin 9. kesäkuuta 2021 Jätkäsaaressa, Clarion Hotel Helsingissä. Yhtiökokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain mukaiset asiat ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös. Yleisesti todettiin, että Mepak on hoitanut sille asetetun tehtävän vuonna 2020,…

13 huhti 2021

Yrityksen tulee kierrättää metallipakkaukset

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.   Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari muistuttaa, että metallipakkauksia käyttävien yrityksien tulee hoitaa kaksi velvoitetta kuntoon.  – Ensinnäkin tulee tarkistaa, onko yritys tuottajavastuun alainen ja kuuluuko sen liittyä esimerkiksi…

12 huhti 2021

Jätelain uudistus vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja laajentaa tuottajavastuuta 

Uuden jätelain myötä kierrätystavoitteet kiristyvät. Pakkaustuottajien vastuut laajenevat ja tuottajayhteisön on vastattava kaikista pakkausmateriaaleista. Myös uusien jakeiden pakkausjakeiden kiinteistökohtainen erilliskeräys aloitetaan.   Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Ympäristöministeriön tiedotteen…