Ajankohtaista

13 huhti 2021

Yrityksen tulee kierrättää metallipakkaukset

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.   Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari muistuttaa, että metallipakkauksia käyttävien yrityksien tulee hoitaa kaksi velvoitetta kuntoon.  – Ensinnäkin tulee tarkistaa, onko yritys tuottajavastuun alainen ja kuuluuko sen liittyä esimerkiksi…

12 huhti 2021

Jätelain uudistus vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja laajentaa tuottajavastuuta 

Uuden jätelain myötä kierrätystavoitteet kiristyvät. Pakkaustuottajien vastuut laajenevat ja tuottajayhteisön on vastattava kaikista pakkausmateriaaleista. Myös uusien jakeiden pakkausjakeiden kiinteistökohtainen erilliskeräys aloitetaan.   Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Ympäristöministeriön tiedotteen…

12 huhti 2021

Tuottajavastuun tehokkaampi organisointi mahdollistaa kasvavien kustannusten hillitsemistä  

Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies Tea Taivalkoski kokee, että Mepakin hallitus on ollut näköalapaikka kierrätyksen maailmaan.  Päivittäistavarakauppa ry:llä on edustus Mepakin hallituksen lisäksi kaikissa muissakin pakkausten tuottajayhteisöissä. Lakimies Tea Taivalkoski on työskennellyt PTY:n palveluksessa parin vuoden ajan ja päässyt näkemään, miten pakkausjätteen keräystä ja kierrätystä järjestetään ja…

8 helmi 2021

Kierrätysvaatimukset on saavutettu

Ylitarkastaja Tuomo Aunola arvioi kierrätystavoitteiden tiukentuvan entisestään. Pakkausten kierrätysmäärät ovat pysyneet korkeina. Juuri valmistuneen tuottajavastuutilaston mukaan kierrätysmäärät ovat olleet positiivisessa kasvussa mittausvuonna 2019. Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola iloitsee erityisesti muovipakkausten korkeasta kierrätysasteesta. ”Näkee, että muovin kierrätykseen on viimeisten vuosien aikana panostettu merkittävästi ja se panostus on kannattanut. Ennen vuotta…

8 helmi 2021

Asiakkaat osaavat vaatia tuottajavastuuta rautakaupassakin

Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman edustaa Mepakin hallituksessa RASI ry:tä. Kierrätysmateriaalit ja vastuullisuus ovat nousevia trendejä myös rakennus- ja sisustuskaupan alalla. Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman on huomannut, että rakennus- ja sisustustarvikekaupassa alkuperäajattelu ja ekologisuus lisääntyvät jatkuvasti. Wahlmanin kokemuksen mukaan etenkin puutavaralta vaaditaan tuotantoketjun avoimuutta jo EU-lainsäädännönkin tasolla.