Ajankohtaista

12 huhti 2021

Tuottajavastuun tehokkaampi organisointi mahdollistaa kasvavien kustannusten hillitsemistä  

Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies Tea Taivalkoski kokee, että Mepakin hallitus on ollut näköalapaikka kierrätyksen maailmaan.  Päivittäistavarakauppa ry:llä on edustus Mepakin hallituksen lisäksi kaikissa muissakin pakkausten tuottajayhteisöissä. Lakimies Tea Taivalkoski on työskennellyt PTY:n palveluksessa parin vuoden ajan ja päässyt näkemään, miten pakkausjätteen keräystä ja kierrätystä järjestetään ja…

8 helmi 2021

Kierrätysvaatimukset on saavutettu

Ylitarkastaja Tuomo Aunola arvioi kierrätystavoitteiden tiukentuvan entisestään. Pakkausten kierrätysmäärät ovat pysyneet korkeina. Juuri valmistuneen tuottajavastuutilaston mukaan kierrätysmäärät ovat olleet positiivisessa kasvussa mittausvuonna 2019. Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola iloitsee erityisesti muovipakkausten korkeasta kierrätysasteesta. ”Näkee, että muovin kierrätykseen on viimeisten vuosien aikana panostettu merkittävästi ja se panostus on kannattanut. Ennen vuotta…

8 helmi 2021

Asiakkaat osaavat vaatia tuottajavastuuta rautakaupassakin

Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman edustaa Mepakin hallituksessa RASI ry:tä. Kierrätysmateriaalit ja vastuullisuus ovat nousevia trendejä myös rakennus- ja sisustuskaupan alalla. Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman on huomannut, että rakennus- ja sisustustarvikekaupassa alkuperäajattelu ja ekologisuus lisääntyvät jatkuvasti. Wahlmanin kokemuksen mukaan etenkin puutavaralta vaaditaan tuotantoketjun avoimuutta jo EU-lainsäädännönkin tasolla.

8 helmi 2021

Muista ilmoittaa pakkaustiedot Rinkiin!

Yritysten pakkaustiedot raportoidaan tänä vuonna Ringille aiempaa tarkemmin. Muutosten taustalla ovat EU:n jätedirektiivien vaatimukset. Uusi raportointitapa tarkoittaa, että vuoden 2020 pakkaustiedot on jaettava raportoinnissa uudelleenkäytettäviin ja kertakäyttöisiin pakkauksiin. Lisäksi kuluttajapakkauksille ja yrityspakkauksille on jokaisen materiaalin kohdalla omat taulukkonsa. Näiden muutosten lisäksi yhdistelmämateriaalipakkausten materiaalit on raportoitava erikseen, jos materiaalin paino on…