Ajankohtaista

8 joulu 2020

Kierrätysoperaattori Pohjois-Suomessa vaihtuu

Mepak-Kierrätys Oy ja Eurajoen Romu Oy aloittavat yhteistyön kuluttajilta kerätyn metallijätteen kierrättämisestä vuoden 2021 alusta. – Olemme tästä hyvin iloisia ja tyytyväisiä, Eurajoen Romun asiakaspäällikkö Maarit Karkkola toteaa. – Yhteistyö Mepakin kanssa tarkoittaa, että meillä on käytettävissämme kaksin verroin asiantuntemusta ja kokemusta, joten odotamme tätä yhteistyötä innolla. Eurajoen Romun…

7 joulu 2020

Etäkauppa häiritsee tuottajavastuun toteutumista Suomessa

Ulkomaiset verkkokaupat myyvät yhä suuremman osan tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista Suomeen. Kuluttajille tämä tarkoittaa monia kiinnostavia uusia mahdollisuuksia kuluttaa, mutta samaan aikaan etäkauppa kuormittaa tuottajavastuujärjestelmäämme. Ulkomainen etäkauppa vääristää kilpailua ja heikentää kotimaisten toimijoiden asemaa. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan mukaan tuottajavastuulainsäädäntö ei tällä hetkellä velvoita kattavasti ulkomaisia myyjiä, vaan aiheuttaa suomalaisille tuottajille vapaamatkustajaongelman.

7 joulu 2020

VTT ja Mepak toteuttivat oppaan metallijätteen koostumustutkimukseen

Mepakin ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n yhteistyössä tuottama uusi opas tarjoaa apua ja tukea metallijätteen koostumustutkimuksen toteuttamiseen. VTT:n erikoistutkija Tommi Kaartinen vastasi oppaan saattamisesta valmiiksi. Kaartiselle aihealue oli mieluisa ja tuttu, hän on erikoistunut erityisesti jätealan näytteenottoihin ja jätteen luokittelututkimuksiin. Tavoitteena on ollut tehdä oppaasta mahdollisimman johdonmukainen ja helposti luettava.

7 joulu 2020

Metallijätteen koostumustutkimuksen opas

Tältä sivulta löydät oppaan kuluttajilta kerätyn metallijätteen koostumustutkimuksen toteuttamiseksi. Oppaassa kerrotaan, miten erilliskerätystä metallijätteestä otetaan edustavia näytteitä ja miten näytteet lajitellaan käsin eri jakeisiin siten, että tulokset palvelevat koostumustutkimukselle asetettuja tavoitteita mahdollisimman hyvin. Kuluttajakeräysjärjestelmissä kerättävää metallijätettä tutkittaessa oheista opasta on suositeltavaa käyttää. Opas sisältää tärkeää tietoa seuraavista teemoista: 1) Metallijätteen kuvaus kuluttajakeräysjärjestelmissä 2) Tutkimuksen…

26 loka 2020

Metallin kierrätysmaksut eivät nouse vuonna 2021 

Mepak-Kierrätys Oy:n hallitus on päättänyt pitää vuoden 2021 metallin kierrätysmaksut vuoden 2020 tasolla.    Metallin kierrätysmaksuja ei nosteta Suomessa ensi vuonna, vaikka metallin myyntitulot alkoivat laskea jo vuonna 2019, ja niiden arvellaan laskevan myös tulevien vuosien aikana. Pienentyvät myyntitulot luovat…