Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_some_1200x628_72px.jpg

4 tammi 2022

Pakkausjätteen erilliskeräystä koskeva yhteistyösopimus tuo lajittelun lähelle asukasta

Kuntien, jätelaitosten ja pakkaustuottajien yhteistyö tuo pakkausjätteiden erilliskeräysastiat jo lähes kolmen miljoonan suomalaisen kotipihaan.  

Suomen Kiertovoima ry, Suomen Kuntaliitto ry ja pakkausten tuottajayhteisöt kertovat allekirjoittaneensa pakkausjätteen keräystä koskevan yhteistyösopimuksen. 

Yhteistyön myötä entistä useampi suomalainen saa omalle kotipihalleen pakkausjätteiden keräysastiat. Vähintään viiden asunnon kiinteistöjä löytyy Suomesta yli 75 000, ja kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin tulee vajaat kolme miljoonaa asukasta. Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräys kaikista vähintään viiden asunnon taloyhtiöistä alkaa heinäkuussa 2023. 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa, että sopimuksella saadaan selkeytettyä kuntien roolia kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

– Tämän ainutlaatuisen sopimuksen työnjaon turvin kuntien jätelaitosten on mahdollista edistää kierrätystä ja tarjota asukkaille helppo, ns. yhden luukun kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtainen palvelukokonaisuusReina kehuu toimijoiden tiedotteessa. 

Muutoksen taustalla on kesällä 2021 voimaan astunut jätelain uudistus, joka laajentaa pakkausten tuottajavastuullisten yritysten velvoitteita. Jatkossa kierrätystavoitteiden saavuttamisen ja Rinki-ekopisteverkoston lisäksi pakkaustuottajien on vastattava myös osasta kotitalouksien kiinteistökeräyksen kustannuksista.

Pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset tuottajavastuullisille yrityksille kaksinkertaistuvat. Yhteistyösopimuksen aikaansaaminen kertoo, että vastuutoimijoilla on yhteinen näkemys pakkausjätteiden erilliskeräyksen järkevimmästä toteutuksesta, sanoo Suomen Kiertovoima ry KIVOn toimitusjohtaja Riku Eksymä

– Jätehuollon yhtenäisempi toteuttaminen, selkeämpi työnjako ja yhteistyö ovat entistä tärkeämpiä kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi, hän toteaa.

Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Pakkaustuottajat Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi kiittelee aikaan saatua sopimusta.

– Tapa, jolla pakkaustuottajat ja kunnat kannustetaan yhteistyöhön pakkausjätteiden keräämisessä asuinkiinteistöiltä, on hyvää vastuunjakoa. Ratkaisu helpottaa nopeasti kiristyviin vaatimuksiin vastaamista, Salmi summaa.

Kuntaliitto: Kunnilla suuri rooli kierrätyksen mahdollistamisessa

Kunnat ja pakkaustuottajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä asukkaiden pakkausmateriaalien keräämiseksi jo aikaisemminkin. Kunnat ovat täydentäneet Rinki-ekopisteverkostoa sekä omilla ekopisteillään ja kiinteistökohtaisella keräyksellä. Metallipakkausten ja pienmetallin keräys on toteutettu samoihin astioihin.  

Kunnat ovat myös antaneet asukkaille oman alueensa lajittelu- ja palveluneuvontaa myös pakkausmateriaalien osalta. Kunnat puolestaan ovat toimittaneet asukkailta keräämänsä pakkausmateriaalit tuottajien järjestämään kierrätykseen jo toukokuusta 2015. Näiden periaatteiden mukaiset toimintatavat, joita tuore jätelaki edellyttää, on kirjattu nyt sopimukseen. 

Sopimuksen toteutumisen seuraamisesta tulee vastaamaan tehtävään nimetty ryhmä. Jopa 94% suomalaisista on jo sopimuksen piirissä.