Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2022/01/kuva-annika-silvennoinen-1-1364x650.png

17 tammi 2022

Pakkausten maailmaa kartoittamassa

Package-Heroes-tutkimushanke selvittää keinoja kestäviin pakkausratkaisuihin. Tavoitteena on saada myös päättäjät ymmärtämään pakkaamisen monitahoinen merkitys.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Package-Heroes-hanke kuuluu kestävän kasvun avainten hankekokonaisuuteen. Hankkeiden tavoitteena on luoda uutta tietoa kiertotalouden ratkaisuista ja ilmastovaikutuksista päätöksenteon pohjaksi.

Package-Heroes tarkastelee elintarvikepakkaamista ja sen ympäristökuormaa useista eri näkökulmista, VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin kertoo.

– Tarkoitus on selvittää, miten kestävillä pakkausratkaisuilla voidaan ratkaista globaaleja ongelmia ilmaston ja materiaalikierron parissa. Toinen hankkeessa mukana kulkeva kysymys on Suomen rooli maailmantaloudessa esimerkiksi pakkausinnovaatioiden vientipotentiaalin osalta, Harlin kertoo.

Pakkaaminen ei ole pelkästään materiaalikysymys, mitä Package-Heroes-hankkeen kannanotoissakin on korostettu. Metsätuotannon myötä etenkin kuitumateriaalit ja niihin liittyvät innovaatiot ovat iso osa Suomen vientipotentiaalia, mutta muissa maissa kehitys on hitaampaa ja keskustelu painottuu eri aiheisiin. Globaalia regulaatiokeskustelua johtaa hyvin pitkälti muovin kanssa kipuilu, Harlin kuvaa.

– Pakkaamisen potentiaali pitäisi päätöksenteossa ymmärtää muutenkin kuin ”muovi vai kuitu” -akselilla. Suomi on jo käytännössä mallimaa useilla pakkauskierrätyksen osa-alueilla, ja on iso etu meille, että innovaatioita tehdään ja viedään maailmalle. Emme voi kuitenkaan sallia kehityksen ottavan askelia taaksepäin Euroopan tai muun maailman ehdoilla, Harlin muistuttaa.

SUP-direktiivin herättämän keskustelun myötä lasi ja metalli ovat jääneet pakkausmateriaalikeskustelun sivuun. Harlin toteaa, että syynä voi olla niiden kierrätysjärjestelmien valmiiksi hyvä toimivuustaso. On kuitenkin tärkeä muistaa, että tulevaisuudessa, uudelleenkäytettävien pakkausten maailmassa perinteisilläkin materiaaleilla tulee olemaan paikkansa.

– Esimerkiksi metalli on kestävää, lujaa ja kevyttä, ja siitä voidaan hyvin tehdä kierrossa kestäviä pakkauksia. Myös tuotehygienian kannalta metalli on uskottava materiaali, sillä se ei absorboi itseensä aineita muovin tai kuidun tavoin. Myös näitä asioita pitää ottaa huomioon poliittisessa keskustelussa. Jos pakkaus suunnitellaan hyvin, se vastaa samalla sekä ilmasto- että materiaalikysymykseen, Ali Harlin summaa.

Package-Heroes on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Viisivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lue lisää: https://www.packageheroes.fi

Piirroskuva: Annika Silvennoinen, VTT