Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_kuluttajalle_header-1-1364x650.png

4 huhti 2022

Pakkausten tuottajavastuu muutospaineessa 

Pakkauskierrätyksen tilastointi tulee muuttumaan yksityiskohtaisemmaksi. Lakimuutoksella tuodaan joukko pieniä tuottajia tuottajavastuun piiriin. 

Tulevaisuudessa tuottajavastuullisten pakkausmateriaalien kierrätysasteissa saatetaan nähdä tilastollista heikentymistä. Joissain materiaaleissa kierrätysprosentti vaihtelee paljon ja joissakin vähemmän. 

Tilastointi tulee muuttumaan EU:n uusien laskentasääntöjen myötä, Pirkanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola kertoo. 

– Tilastoissa tullaan huomioimaan sellaisia määriä, joita on aiemmin vain arvioitu tai jätetty tilastojen ulkopuolelle. Metallin kierrätysasteeseen ei pitäisi kuitenkaan tulla tavallista vuosittaista heiluntaa suurempia muutoksia, Aunola arvioi. 

Kierrätysasteeseen vaikuttavat kerätyn materiaalin määrästä vähennetty kierrätykseen kelpaamattoman jätteen osuus sekä se, paljonko pakkauksia on alkujaan laskettu markkinoille. Metallipakkausten kokonaiskierrätysaste on ollut viime vuosina 85–90 % välillä. 

Se kertoo, että metallin kierrätys on jo vakiintunut osaksi ihmisten ja yhteisöjen toimintaa. Kuluttajan kannalta on helppoa, että pienmetallin ja metallipakkaukset voi laittaa samaan keräysastiaan, mutta metallijätettä ajautuu silti jonkin verran myös sekajätteeseen ja sitä kautta polttolaitoksiin.  

Ensimmäiset uudella laskentatavalla toteutetut tilastot luovutetaan tuottajavastuuviranomaiselta EU:n komissiolle kesäkuun loppuun mennessä. 

– Tässä on hetken aikaa vanha ja uusi tilastointitapa rinnakkain. Uutta ja vanhaa tilastoa vertaamalla voidaan päätellä kierrätyksen kehityssuunta, vaikka virallisiin tilastoihin tuleekin pieni askel alaspäin, Aunola toteaa. 

Muutoksia tuottajavastuuseen 

Tällä hetkellä valmistelussa on tuottajavastuulainsäädännön muutos, joka toisi myös alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivat yritykset tuottajavastuun piiriin. Muutos ei tule suoranaisesti vaikuttamaan pakkausjätteen keräys- ja kierrätysmääriin, mutta voi aiheuttaa tilastoissa kierrätysasteen näennäistä heikkenemistä.   

Syynä on lukuisten uusien tuottajien rekisteröityminen osaksi tuottajavastuujärjestelmää, Aunola sanoo. 

– Kerättävän jätteen kokonaismäärät eivät välttämättä tule kasvamaan, mutta on arvioitu, että liikevaihtorajan poistaminen toisi Ringin tuottajavastuun jäseniksi 20-35 000 uutta yritystä. Lakimuutos vaatiikin pakkausten tuottajayhteisöiltä hallinnon kehittämistä, jotta tällaista määrää tuottajia pystytään hallitsemaan, Aunola toteaa. 

Pienten yritysten markkinoille saattamat pakkaukset palautuvat kierrätysjärjestelmään jo nyt. Jatkossa ne näkyvät myös markkinoille saatettujen pakkausten tilastoissa. Siksi voi vaikuttaa, että markkinoille saatetaan entistä enemmän pakkauksia ja että kierrätysaste heikkenee, Aunola selittää. 

– Tähän saakka määriä on arvioitu jonkin verran, eivätkä ne mitään hirveän suuria ole. Suurimmat yrityksen tuottavat valtaosan pakkauksista edelleen, Tuomo Aunola sanoo.