Ajankohtaista

17 tammi 2022

Tuottajavastuu on aktiivinen osa kiertotaloutta

Vuosi 2021 on takanapäin. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset ovat niin sanottua alkusoittoa tulevaan: jätelain ja asetusten muutokset lisäävät pakkausten tuottajavastuun roolia entisestään. Kehitys kertoo siitä, että tuottajavastuu on vakiinnuttanut paikkansa jätehuollon sääntelykeinona.

Viime vuoden osalta on ehdottomasti nostettava muutama merkittävä asia korokkeelle.

Pakkausten tuottajavastuu kehittyy

Pakkausten tuottajayhteisöjen uudelleenjärjestäytyminen alkoi viime vuonna, kun Suomen Pakkaustuottajat Oy perustettiin. Tavoitteena on sulauttaa olemassa olevat tuottajayhteisöt yhteen ja muodostaa yhtiö, joka vastaa jätelain mukaisesti kaikkien pakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta.

Muutos on suuri, ja työ jatkuu. Tahtotila on kuitenkin selkeä ja yhteistyössä on jo nyt tekemisen meininkiä.

Pakkausten tuottajayhteisöjen ja kuntien välinen yhteistoimintasopimus pakkausten kiinteistökeräyksen toteuttamisesta allekirjoitettiin ennen vuodenvaihdetta. Sopimus on merkittävä, sillä se koskettaa yli 75 000 kiinteistöä.

Tuottajien kustannukset tulevat nousemaan huomattavasti kiinteistökeräysvastuun myötä. Onkin tärkeää, että yhteistyön tavoitteena on kustannustehokas toiminta, joka vastaa kiristyviin vaatimuksiin. Tulevana vuonna aloitetaan valmistelevat työt, jolla muutos toteutuu ja pakkausten keräys kaikista vähintään viiden asunnon taloyhtiöistä alkaa 1.7.2023.

Muutoksen tärkein moottori on osapuolten välinen yhteistyö – tässäkin pakkausten tuottajayhteisöt ovat vahvasti mukana.

Lainsäädäntö ohjaa tekemistä

Tärkeä lakiuudistus ulottaa tuottajavastuun nyt myös kansainväliseen etäkauppaan. Verkkokauppa osallistuu näin kustannuksiin eikä ole enää tuottajavastuun vapaamatkustaja. Tämä parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Metallipakkausten kierrätysprosentti on 79 %. Jäimme 80 prosentin tavoitteestamme hivenen, mutta haasteellisen vuoden jälkeen voin olla tyytyväinen tulokseen. Korona on muuttanut maailmaa, ja yritysten haasteet näkyvät toimintakentässämme. Toisaalta kuluttajat ovat lajitelleet entistä innokkaammin, mikä on hienoa.

Vuonna 2022 jalkautetaan muutoksia toimintaan ja tietenkin valmistaudutaan uusiin. Tiedossa on ainakin, että Euroopan komissio uudistaa pakkausjätedirektiiviä. Tätä ehdotuksineen odotetaan heti keväällä.

Pakkausten kierrätettävyys, korjattavuus, päivitettävyys ja uudelleenkäytettävyys ovat kiertotaloutta edistäviä ominaisuuksia. Pakkauksella on tärkeä rooli muun muassa ruokahävikin estämisessä, mutta kierrätyksen osalta materiaalin laatu nousee keskiöön. Kierrätysmateriaalin käyttö neitseellisten materiaalien sijaan tulee kasvamaan, mikä asettaa vaatimuksia materiaaleille.

Pakkausten tuottajavastuu on osa kiertotaloutta, jossa meillä jokaisella on roolimme.

Iso kiitos viime vuodesta niin kuluttajille kuin kaikille yhteistyökumppaneille. Olemme yhdessä tehneet merkittävää työtä.

Satu Estakari
toimitusjohtaja
Mepak-Kierrätys Oy