Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/11/tynk-2-1364x650.jpg

16 marras 2021

Tuottajavastuuiltapäivässä esillä monta näkökulmaa

Tuottajavastuuiltapäivä 2021 järjestettiin marraskuun alussa Tampere-talossa. Paikan päällä ja linjojen yli kuulolla oli ennätysmäärä kiinnostuneita.

Ennätysmäärä eli lähes 200 kiinnostunutta kerääntyi kuulolle Tampere-taloon ja verkkototeutukseen, kun Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK:n Tuottajavastuuiltapäivä pyörähti käyntiin torstaina 4. marraskuuta.

TYNK:n puheenjohtaja ja Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck muistutti avauspuheenvuorossaan, miten isosta asiasta tuottajavastuussa on kyse.

– Tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista yritystä ja uuden jätelain myötä myös lukuisia ulkomaisia etämyyjiä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista päätetään jo suunnittelupöydällä, Stenbäck totesi.

Kuva: Juho Paavola

Aivan aluksi käytiin läpi käynnissä olevien laajojen lakimuutoksien mukanaan tuomia muutoksia tuottajavastuuseen. Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtaja Johanna Alakerttula kokosi yhteen lainsäädännön muutosprosessit ennen siirtymistä tuottajavastuun tulevaisuudennäkymiin. Lakimuutosten tavoitteena on saada vastuut hoidetuksi niin, että kustannukset jakautuvat tasapuolisesti, Alakerttula kuvasi.

– Vaikka lakimuutoksia on jo tullut, ilotulitusta riittää vielä. Siksi Pirkanmaan Ely-keskuksella on tärkeä rooli myös tiedottamisessa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, Alakerttula totesi.

Tuottajavastuun tunnettavuuden eteen on tehtävä töitä, jotta yritykset tietävät, mistä oikeastaan on kyse.

– Kaiken keskiössä on se, että yritys tietää oman roolinsa sekä oikeudet ja vastuun isossa kuvassa, Alakerttula summasi.

Kiertotalous muuttaa kuluttamista

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja muun muassa kiertotalouden liiketoimintamalleista, joissa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Case-esimerkkinä kuultiin Michelinin renkaista, joissa hyödynnetään kierrätysraaka-aineita.

Myös tuotteiden käyttöiän pidentäminen tulee olemaan keskiössä, kun tuotepolitiikalla ja tuottajavastuun keinoin pyritään pysäyttämään luontokato ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Jatkossa omistammekin vähän, mutta pitkäikäisempiä tavaroita, SITRAn Riku Sinervo kertoi.

– Kiertotalouden tehtävänä on hyödyntää käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään. Suomalaisessa kentässä on enenevissä määrin liiketoimintamalleja, jotka huomioivat tuotteen koko elinkaaren, ja tähän tullaan kannustamaan EU-tasollakin, Sinervo vinkkasi.

Sinervo totesi, että yritykset eivät usein lähde muuttamaan toimintatapojaan pelkkien hyötyjen tiedostamisen takia. Oikein asetetut kannustimet auttavat tekemään kestävämpää tuotepolitiikkaa.

– Ilmastokriisi ja luontokato eivät odota, joten regulaation rooli tullee vahvistumaan entisestään. Ehkä joskus meillä on tuotteille EU:n asetettamat kestävyysperiaatteet! Kiertotalouden huomio keskittyy tulevaisuudessa kierrätysraaka-aineiden ja jätteen sijaan enemmän tuotannon ja kuluttamisen juurisyihin, Sinervo ennusti.

Kuva: Juho Paavola

Aluille uusi yhteistyöryhmä

Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen esitti tilaisuudessa avoimen kutsun osallistua mukaan uuteen tuottajavastuujärjestelmien yhteistyöryhmään. Uuden jätelain määräyksestä tiedon jakamista varten perustettavaan ryhmään on saatava edustusta laajasti koko toimialalta, Virtanen kertoi.

– Tässä ei tarvitse lähteä aivan tyhjästä, sillä tämä Tuottajavastuuiltapäivä on osa lain säännöllistä tiedonvaihtoa. Uuden ryhmän on tarkoitus toimia Tynk:n kanssa yhteistyössä. Yhteistyöryhmiä on jo muitakin, mutta ne eivät ole tarpeeksi kattavia uuden lain tarpeisiin, Virtanen selitti.

Virtanen esitteli tuottajavastuuviranomaisen ajatuksen uuden ryhmän rakenteesta. Vaikka ryhmän tavoitteet tulevat lainsäädännöstä, muotoutuvat työskentelytavat ryhmän jäsenten mukaan.  Isomman ryhmän sisällä voidaan esimerkiksi muodostaa pienempiä yksiköitä, jotka keskustelevat kehitysideoista keskenään ja tuovat niitä isomman ryhmän käsittelyyn, Virtanen kuvasi.

– Viisaus ei asu tuolla Pirkanmaan Ely-keskuksen tiililinnakkeessa, vaan heissä, jotka haluavat kehittää asioita. Siksi haluamme mukaan ryhmään mukaan kaikki tavalla tai toisella tuottajavastuun kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset. Ehkä jatkossa Tuottajavastuuiltapäivän ohessa on Yhteistyöryhmäaamupäivä, Virtanen ehdotti.

Kaivattuja kohtaamisia

Tiedonjanon lisäksi Tuottajavastuuiltapäivä vastasi myös kollegoiden tapaamisen tarpeeseen pitkän koronapandemian keskellä. Tilaisuuden juontanut mediapersoona Riku Rantala joutuikin toimimaan kellottajana, kun kahvitauko meinasi venyä kuulumistenvaihdon ja verkostoitumisen merkeissä.

Kattavien esitysten jälkeen Tuottajavastuuiltapäivä jatkui verkostoitumisen merkeissä. Esitysten materiaaleihin voi tutustua täällä.