Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2021/04/pty-teataivalkoski1-highres-kuvaaja-annadammert-8610-kopio-1364x650.jpg

12 huhti 2021

Tuottajavastuun tehokkaampi organisointi mahdollistaa kasvavien kustannusten hillitsemistä  

Päivittäistavarakauppa ry:n lakimies Tea Taivalkoski kokee, että Mepakin hallitus on ollut näköalapaikka kierrätyksen maailmaan. 

Päivittäistavarakauppa ry:llä on edustus Mepakin hallituksen lisäksi kaikissa muissakin pakkausten tuottajayhteisöissä. Lakimies Tea Taivalkoski on työskennellyt PTY:n palveluksessa parin vuoden ajan ja päässyt näkemään, miten pakkausjätteen keräystä ja kierrätystä järjestetään ja organisoidaan koko maan tasolla. 

– Pakkausten tuottajavastuun organisaatiomallin yksinkertaistaminen ja tehokkuuden parantaminen on ollut Päivittäistavarakauppa ry:n pitkäaikainen tavoite, jonka saavuttamisessa muun muassa jätelain esitettävät uudistukset ovat tukena. Kaikilla tuottajayhteisöillä on sama lainsäädännöllinen pohja ja tehtävät, vaikka materiaali on eri. Organisaatiomallin tehostamisella on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, Taivalkoski toteaa. Uudistuksen osalta kaupan alalle on myös tärkeää, että uuden jätelain myötä esimerkiksi ulkomaiset etämyyjät saadaan paremmin tuottajavastuuseen mukaan.  

– Ne ovat olleet sellainen vapaamatkustajaporukka, joiden osalta pakkausjäte ja velvoitteet kaatuvat kotimaisten toimijoiden harteille, mikä ei ole reilua kilpailumielessä, Taivalkoski kertoo.  

Taivalkoski korostaa, että kaikkien tuottajavastuullisten yritysten tulee kantaa vastuunsa ja tuottajayhteisöjen tehtävänä on helpottaa yritysten kierrätysvelvoitteiden toteuttamista. 

– Kierrättäminen ei saisi lisätä yritysten hallinnollista taakkaa kohtuuttomasti. Olisi varsin haastavaa, jos jokaisen yrityksen pitäisi miettiä jokaisen jakeen kohdalla itse, miten kierrätys järjestetään. Tuottajayhteisöissä on materiaalikohtaista osaamista ja asiantuntijuutta, joiden avulla kierrättäminen voidaan tehdä yrityksille mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi. 

Mepakin hallituksessa toimimisen Taivalkoski kokee merkityksellisenä. 

– Ennen työtäni PTY:ssä kosketuspintani kierrätykseen oli vain henkilökohtaisen elämän kautta, mutta nyt olen näköalapaikalla pakkausten kierrätyksen maailmaan. Mepakissa on ollut hienoa päästä vaikuttamaan asioihin osana mahtavaa porukkaa ja tutustumaan metallin kierrätysprosesseihin jopa käytännön tasolla, Tea Taivalkoski toteaa.