Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2020/11/opas-kuluttajilta-erilliskeratyn-metallijatteen-koostumustutkimukseen-1024x650.jpg

7 joulu 2020

VTT ja Mepak toteuttivat oppaan metallijätteen koostumustutkimukseen

Mepakin ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n yhteistyössä tuottama uusi opas tarjoaa apua ja tukea metallijätteen koostumustutkimuksen toteuttamiseen. VTT:n erikoistutkija Tommi Kaartinen vastasi oppaan saattamisesta valmiiksi. Kaartiselle aihealue oli mieluisa ja tuttu, hän on erikoistunut erityisesti jätealan näytteenottoihin ja jätteen luokittelututkimuksiin. Tavoitteena on ollut tehdä oppaasta mahdollisimman johdonmukainen ja helposti luettava.

– Vaikka pohja on tieteellinen, itse opas on hyvin kansantajuinen ja helppo. Suosittelen tätä opasta tutkimuslaitoksille, konsulteille ja kaikille Mepakin sidosryhmille.

 

 

Hyvä tutkimuspohja taustalla

Kaartinen on erityisen tyytyväinen siitä, että tutkimusryhmä pääsi hyödyntämään jo aikaisemmin kerryttämäänsä kokemustietoa metallijätetutkimuksesta. VTT:n tutkimusryhmälle oppaan tekeminen oli hyvin luonteva jatke viime vuonna Mepakille toteutetulle metallijätteen koostumustutkimukselle.

– Olimme tehneet Mepakille jo hyvän pohjatyön, insinöörimme kiersivät silloin läpi Suomen seitsemässä eri terminaalissa näytteenottotehtävissä. Myöhemmin he lajittelivat metallijätteet VTT:n tiloissa. Tämän pohjan päälle oli hyvä rakentaa.

 

Lajittelu vaatii johdonmukaisuutta

Kaartisen mukaan näytteenotto ja lajittelututkimuksessa kohdatut haasteet liittyvät tyypillisesti käsin tehtyyn lajitteluun.

– Koska ihmisen on tehtävä lajittelu, tuloksiin vaikuttaa suuresti se, kuka lajittelua on tekemässä. Mitä suurempi ryhmä paikalla on, sitä enemmän vaihtelua tutkimuksessa tapahtuu.

Yksi oppaan tärkeistä ohjeista onkin lajittelijoiden valitseminen.

– Koska arvio tehdään lajitellessa silmämääräisesti, on hyvä, että arvioijat ovat jatkuvasti samat. Näin päätökset esimerkiksi likaisten tai epätyypillisten kappaleiden osalta pysyvät yhdenmukaisina.

 

Tutkimus ja käytäntö kohtasivat

Kaartinen iloitsee siitä, että yhteistyö Mepakin kanssa on sujunut saumattomasti. Tutkimus ja käytännön kokemus kohtasivat.

– Oli tärkeää, että saatoimme yhdessä koota oppaan tärkeimmät asiat selkeiksi ohjenuoriksi lukijoille. Sekä Mepakin että meidän tavoitteenamme oli, että opas tarjoaa selkeää tietoa helpossa muodossa.

Jatkossa opasta voidaan hyödyntää metallijätteen lajittelututkimusten tekemisessä, jotta tutkimuksesta saadaan mahdollisimman yhteneväinen aiemmin tehtyyn verrattuna. Metallijätteen lajittelututkimus on tarpeen toteuttaa muun muassa viranomaisten edellyttämän tilastoinnin ja mahdollisesti muuttuvan jätelainsäädännön vuoksi.

 

Tutustu oppaaseen täällä.