Ajankohtaista

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_yritykselle_header-1364x650.png

13 huhti 2021

Yrityksen tulee kierrättää metallipakkaukset

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista.  

Mepakin toimitusjohtaja Satu Estakari muistuttaa, että metallipakkauksia käyttävien yrityksien tulee hoitaa kaksi velvoitetta kuntoon. 

– Ensinnäkin tulee tarkistaa, onko yritys tuottajavastuun alainen ja kuuluuko sen liittyä esimerkiksi tuottajayhteisöön. Tuottajavastuusta kerrotaan laajemmin Ringin sivuilla. Toiseksi kaikki metallipakkaukset sekä toiminnassa syntyvä metallijäte tulee toimittaa niille osoitettuihin terminaaleihin, Estakari ohjeistaa. 

Jätelaissa ja pakkausasetuksessa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa. Yrityksen vastuulla on sen kiinteistölle jäävien metallipakkausten lajittelu sekä niiden kuljetuksen järjestäminen metallipakkausjätteitä vastaanottaviin Mepakin osoittamiin terminaaleihin.   

– Metallien erilliskeräys on tehokkaan kierrätyksen kannalta aina parempi vaihtoehto kuin se, että ne päätyisivät muun jätteen joukkoon. Metallipakkauksista saadaan kierrätettyä uudelleen raaka-aineeksi lähes sata prosenttia, Kuusakoski Oy:n hankintajohtaja Ristö Grönlund kertoo.  

Metallijätteistä saadaan käsittelylaitosten teknologian avulla erotettua eri metalleja esimerkiksi uusien pakkausten raaka-aineeksi, mutta jätteen on ensin löydettävä tiensä oikeisiin keräysterminaaleihin.  

– Meillä kaikilla on yhteinen vastuu maapallostamme – ympäristötietoisessa yhteiskunnassa kaikenkokoisten toimijoiden kannattaakin ottaa huomioon myös metallipakkausten kierrättämisen tuoma lisäarvo, Grönlund muistuttaa.  

Mikä metallipakkaus?

Metallipakkauksilla tarkoitetaan pakkauksia, joiden tilavuus on korkeintaan 1000 litraa. 

Yrityksissä metallipakkausjätettä syntyy esimerkiksi tuotantoprosessissa sekä ravintola- ja hotellitoiminnassa. Lisäksi metallipakkausjätettä syntyy tuotteiden kuljetuksessa. 

Metallipakkauksia ovat esimerkiksi 

  • Maalipurkit 
  • Säilyketölkit 
  • Aerosolipurkit 
  • Pantittomat juomatölkit 
  • Alumiinivuoat 
  • Kannet 
  • Kontit 
  • Metallihylsyt 
  • Terästynnyrit 
  • Sidontavanteet, niitit ja muut pakkausten lisäosat 

Suuri osa yritysten metallipakkauksista voidaan käyttää uudelleen tai tarvittaessa kunnostaa uudelleenkäytettäväksi. Tällaisia ovat esimerkiksi rullakot, hanaolutastiat, tynnyrit, kontit ja kaasupullot. Ne toimitetaan metallinkierrätykseen vasta sitten, kun niitä ei enää pysty kunnostamaan käyttöön. 

Yritysten metallipakkausten kierrättämisen takaamiseksi Mepakilla on palvelusopimukset viiden (5) kierrätysoperaattorin kanssa metallisten yrityspakkausten kierrätyksestä. Kuusakoski Oy:llä, Stena Recycling Oy:llä, Kajaanin Romu Oy:llä, Eurajoen Romu Oy:llä ja Romu Keinänen Oy:llä on yhteensä 41 alueterminaalia, joista 5 terminaalin yhteydessä sijaitsee myös murskauslaitos.
Terminaalit löydät täältä!