Metallijätteen koostumus 2019

Mepak-Kierrätys selvitti kuluttajilta kerätyn metallijätteen koostumusta Suomessa. VTT:n kanssa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin metallinkeräykseen tuodun pakkausmetallin, pienmetallin ja pantillisten juomatölkkien välistä jakaumaa sekä keräykseen päätyvän virheellisesti lajitellun jätteen eli rejektin määrää. Koko tutkimusraportin pääset lataamaan tästä.

Metallinäytteitä kerättiin valtakunnallisesti

Tutkimusta varten kerättiin näytteitä Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomen alueelta sekä Rinki-ekopisteistä että kiinteistökeräyksestä. Näytteitä kerättiin seitsemältä alueelta vuoden 2019 huhti–heinäkuun aikana.

Tutkimus tuotti luotettavaa tietoa metallinkeräyksestä

Tutkimuksessa selvisi, että sekä pakkausmetallia että pienmetallia kertyy keräykseen lähes yhtä paljon ja metallin laatu on pääosin hyvää. Pienmetallia kertyi enemmän Rinki-ekopisteistä kuin kiinteistökeräyksestä.

Metallinkeräykseen päätyy pakkausmetallia 41 % ja pienmetallia 46 %.  Pakkausmetalli koostuu pääosin metallista (97 %), ja loput 3 % on muuta materiaalia kuten paperisia etikettejä (1,9 %), biojätettä (0,5 %) sekä muovia (0,1 %).

Virheellisesti lajitellun jätteen eli rejektin määrä oli Rinki-ekopisteissä ja kiinteistökeräyksessä lähes sama, noin 13 %. Suurin osa kuluttajakerätyn metallijätteen sisältämästä rejektistä koostui sähkö- ja elektroniikkaromusta. Myös vaarallisiin jätteisiin kuuluvia tyhjentämättömiä painepakkauksia löytyi merkittävä määrä.

Tutkimus tuotti todennettua tietoa metallin kuluttajakeräykseen päätyvän jätteen laadusta, ja tutkimuksen tulosten avulla metallipakkausten tilastoinnista saadaan entistä luotettavampaa. Tutustu tutkimukseen lisää täältä.

 

Tutkimuksen tilaajana toimi Mepak-Kierrätys Oy. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Suomen Palautuspakkaus Oy:n (Palpa), Suomen Kiertovoima Ry:n (KIVO), Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.