Metalli kiertää loputtomasti

Metalli on materiaali, joka kiertää ikuisesti. Kun kotitalouksissa ja yrityksissä syntyvä metallinen pakkausjäte kierrätetään, se kulkeutuu uudelleen metalliteollisuuden käyttöön ja muuntuu uusiksi metallituotteiksi. Metallinen pakkaus on ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto.

1. Kotitaloudet

Kotona syntyvät metallipakkausjätteet ja pienmetalli tulee viedä Rinki-ekopisteisiin, kuntien ekopisteisteisiin tai kiinteistön metallinkeräysastiaan. Sieltä jätteenkuljetusyritys kuljettaa metallijätteen vastaanottoterminaaleihin.

2. Yritykset

Tuottajavastuullisten yritysten pitää lain mukaan toimittaa metallipakkausjätteensä suoraan vastaanottoterminaaleihin.

3. Vastaanottoterminaalit

Vastaanottoterminaaleissa metallijätteet lajitellaan, tilastoidaan ja varastoidaan. Terminaaleista metallijäte siirtyy murskaamoon.

4. Metalliteollisuus

Murskattu metallijäte toimitetaan sulattamoihin, joissa metalliromusta tehdään uutta raaka-ainetta metalliteollisuuden käyttöön.

5. Uudet metallituotteet

Kierrätetystä raaka-aineesta valmistetaan uusia metallituotteita kotitalouksien ja yritysten käyttöön. Aikanaan nämäkin tuotteet saattavat tulla kierrätykseen, jolloin metallin kierto alkaa jälleen alusta.