Toimintaperiaate

Mepak järjestää metallipakkausten kierrätyksen Suomessa.

Missionamme on huolehtia metallipakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Tarjoamme kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmän tuottajille ja kuluttajille kustannustehokkaasti, laadukkaasti, vastuullisesti  ja hyvässä yhteistyössä.

Visionamme on pitää Suomen metallipakkausten kierrätysaste EU:n asettamalla tasolla. Edistämme toiminnallamme pakkaustuottajien kokonaistavoitteen sekä Suomen yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttamista. Metallipakkausten kierrätyksestä tekemämme tilastointi on luotettavaa ja läpinäkyvää.