Tuottajavastuu lyhyesti

Tuottajavastuu tarkoittaa valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää ja kustantaa tuotteidensa jätehuolto. Pakkausten tuottajavastuusta on säädetty EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivissä sekä Suomen jätelaissa.

Lainsäädännön tavoitteena on lisätä pakkausten käyttöä uusiomateriaalina sekä ehkäistä ympäristöhaittoja.

 

Keitä tuottajavastuu koskee?

  • Yrityksiä, joka pakkaavat metallipakkauksiin Suomessa tai maahantuovat metallipakkauksia
  • ja joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

 

Mepak järjestää tuottajavastuullisten yritysten metallipakkausjätteiden kierrätyksen Suomessa, ja sen toteutumista valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Tuottajavastuullisten yritysten tulee liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Suomessa toimivat tuottajayhteisöt ovat perustaneet yhteistyön ja viestinnän tehostamiseksi Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK).