Vastaanottoterminaalit

Vastaanottoterminaaleissa otamme vastaan metallipakkausjätettä tuottajavastuullisista yrityksistä sekä ekopiste- ja kiinteistökeräysten kuljetuksista. Kaikki kuluttajakeräyksestä kerätty metallipakkausjäte on toimitettava sille osoitettuun terminaaliin, ellei Mepakin kanssa ole toisin sovittu.

Osa vastaanottoterminaaleista ottaa vastaan sekä yrityksistä että kuluttajakeräyksistä kuljetettua metallipakkausjätettä. Kuljettajien on tällöin ilmoitettava terminaaliin vastaanottoon, kummasta heidän toimittamansa metallipakkausjäte on peräisin.

Metallipakkausjätteen tyypillä tarkoitetaan joko yrityksistä tai kuluttajakeräyksistä (Rinki-ekopisteet, kunnan ekopisteet ja kiinteistökeräykset) kuljetettavaa metallipakkausjätettä.

Yrityksistä kerätyn metallipakkausjätteen vastaanottoterminaalit

Kuluttajakeräyksien metallipakkausjätteen vastaanottoterminaalit