Mepak svarar för återvinning av metallförpackningar i Finland

Vi svarar för att producentansvarsskyldigheterna för metallförpackningar verkställs i Finland. Vi möjliggör återvinning och återanvändning av metallförpackningar såväl för producenter som konsumenter. Vi samarbetar med aktörer och myndigheter inom avfallshantering och vi ser till att återvinningsmålen för metallförpackningar uppfylls och att statistikföringen av återvinningen är tillförlitlig och genomskinlig.