Mepak har fusionerats till FPP

Mepak-Kierrätys Oy har fusionerats till Finlands Förpackningsproducenter 30.9.2022. FFP ska fortsätta våra operationer. Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) är den första flermaterial-producentsammanslutning enligt den reviderade avfalsslagen.