Aktuellt

5 apr 2022

Producentansvar för förpackningar under förändringstryck

Statistiken över återvinning av förpackningar kommer att bli mer detaljerad. Genom lagändringen kommer ett antal små producenter att omfattas av producentansvaret.   I framtiden kan man se en statistisk försämring i återvinningsgraden för förpackningsmaterial med producentansvar. För vissa material varierar återvinningsprocenten mycket…

4 apr 2022

Färdigmat trivs i aluminiumförpackningar

Kokkikartanos färdigmat förpackas i aluminium för att det ska vara lätt, hållbart och återvinningsbart. Maarit Salakka konstaterar att lätthet styr konsumenten både vid köp av färdigmat och på sorteringsplatsen. Teman med hållbara förpackningar har inom utvecklingen av livsmedelsbranschen fått en central ställning. Maarit Salakka är inköpare av förpackningsmaterial för färdigmat…

4 apr 2022

Ändringar kommer att göras i terminalnätet för konsumentförpackningar

Mepak har konkurrensutsatt mottagningsterminaler för metallförpackningar från konsumentinsamling för tiden 1.3.2023–31.12.2026. En stor del av de terminaler som tar emot konsumentförpackningar har redan säkerställts, men förhandlingar pågår ännu. Nätverket av mottagningsterminaler för konsumentförpackningar betjänar nätverket av Rinki-ekopunkter och de aktörer som genomför fastighetsinsamling. Dessutom konkurrensutsätts tjänsterna för återvinningsoperatörer i vissa…

24 jan 2022

Kartläggning av förpackningarnas värld

Forskningsprojektet Package-Heroes utreder metoder för hållbara förpackningslösningar. Målet är också att få beslutsfattarna att förstå förpackningarnas mångfacetterade betydelse. Projektet Package-Heroes finansieras av rådet för strategisk forskning i anslutning till Finlands Akademi och ingår i projekthelheten nycklar till hållbar tillväxt. Målet med projekten är att skapa ny kunskap om lösningarna…

24 jan 2022

Producentansvaret är en aktiv del av den cirkulära ekonomin

År 2021 är bakom oss. De ändringar som skett under året är en s.k. upptakt inför framtiden: ändringarna i avfallslagen och förordningarna ökar rollen för producentansvaret för förpackningar ytterligare. Utvecklingen visar att producentansvaret har etablerat sig som ett sätt att reglera avfallshanteringen. När det gäller fjolåret måste vi absolut lyfta…