Aktuellt

24 jan 2022

Kartläggning av förpackningarnas värld

Forskningsprojektet Package-Heroes utreder metoder för hållbara förpackningslösningar. Målet är också att få beslutsfattarna att förstå förpackningarnas mångfacetterade betydelse. Projektet Package-Heroes finansieras av rådet för strategisk forskning i anslutning till Finlands Akademi och ingår i projekthelheten nycklar till hållbar tillväxt. Målet med projekten är att skapa ny kunskap om lösningarna…

24 jan 2022

Producentansvaret är en aktiv del av den cirkulära ekonomin

År 2021 är bakom oss. De ändringar som skett under året är en s.k. upptakt inför framtiden: ändringarna i avfallslagen och förordningarna ökar rollen för producentansvaret för förpackningar ytterligare. Utvecklingen visar att producentansvaret har etablerat sig som ett sätt att reglera avfallshanteringen. När det gäller fjolåret måste vi absolut lyfta…

4 jan 2022

Unikt samarbetsavtal underlättar finländarnas sortering  

Tack vare samarbete mellan kommuner, avfallsanläggningar och förpackningsproducenter kommer det snart att finnas separata insamlingskärl för förpackningsavfall på gården hos nästan tre miljoner finländare.   Cirkulärkraft Finland rf, Finlands Kommunförbund rf och sammanslutningarna för förpackningsproducenter har i dag undertecknat ett samarbetsavtal om insamling av förpackningsavfall. Från och med 1.7.2023…