Aktuellt

5 apr 2022

Producentansvar för förpackningar under förändringstryck

Statistiken över återvinning av förpackningar kommer att bli mer detaljerad. Genom lagändringen kommer ett antal små producenter att omfattas av producentansvaret.   I framtiden kan man se en statistisk försämring i återvinningsgraden för förpackningsmaterial med producentansvar. För vissa material varierar återvinningsprocenten mycket…

4 apr 2022

Färdigmat trivs i aluminiumförpackningar

Kokkikartanos färdigmat förpackas i aluminium för att det ska vara lätt, hållbart och återvinningsbart. Maarit Salakka konstaterar att lätthet styr konsumenten både vid köp av färdigmat och på sorteringsplatsen. Teman med hållbara förpackningar har inom utvecklingen av livsmedelsbranschen fått en central ställning. Maarit Salakka är inköpare av förpackningsmaterial för färdigmat…

4 apr 2022

Ändringar kommer att göras i terminalnätet för konsumentförpackningar

Mepak har konkurrensutsatt mottagningsterminaler för metallförpackningar från konsumentinsamling för tiden 1.3.2023–31.12.2026. En stor del av de terminaler som tar emot konsumentförpackningar har redan säkerställts, men förhandlingar pågår ännu. Nätverket av mottagningsterminaler för konsumentförpackningar betjänar nätverket av Rinki-ekopunkter och de aktörer som genomför fastighetsinsamling. Dessutom konkurrensutsätts tjänsterna för återvinningsoperatörer i vissa…