Aktuellt

4 jan 2022

Unikt samarbetsavtal underlättar finländarnas sortering  

Tack vare samarbete mellan kommuner, avfallsanläggningar och förpackningsproducenter kommer det snart att finnas separata insamlingskärl för förpackningsavfall på gården hos nästan tre miljoner finländare.   Cirkulärkraft Finland rf, Finlands Kommunförbund rf och sammanslutningarna för förpackningsproducenter har i dag undertecknat ett samarbetsavtal om insamling av förpackningsavfall. Från och med 1.7.2023…