Aktuellt

https://www.mepak.fi/app/uploads/2022/04/kiusauskeittio-3-1364x650.jpg

4 apr 2022

Färdigmat trivs i aluminiumförpackningar

Kokkikartanos färdigmat förpackas i aluminium för att det ska vara lätt, hållbart och återvinningsbart. Maarit Salakka konstaterar att lätthet styr konsumenten både vid köp av färdigmat och på sorteringsplatsen.

Teman med hållbara förpackningar har inom utvecklingen av livsmedelsbranschen fått en central ställning. Maarit Salakka är inköpare av förpackningsmaterial för färdigmat hos Kokkikartano, som ingår i Snellman-koncernen, och koordinerar utvecklingsprojekt som hänför sig till förpackning. I företaget har man undersökt till exempel hur fiber- och biobaserade material lämpar sig för förpackning av färdigmat.

Bland de nya innovationerna lämpar sig dock inte alla egenskaper för en mer omfattande produktion, säger Salakka.

– Lyckligtvis klarar vi oss ganska bra genom att optimera de nuvarande materialen: genom att undvika överförpackning och till exempel genom att göra plastförpackningarna tunnare kan vi spara tusentals kilogram material per år, säger Salakka.

Kokkikartanos mest använda förpackningsmaterial är plast, aluminium, kartong och papper. Aluminiumförpackningar används t.ex. för att förpacka frestelser, jullådor och pastamat som är avsedda som måltid för flera personer. Locken på portionssoppor är också av aluminium.

Aluminium har värde

Under de senaste åren har marknadspriserna på råvaror stigit, vilket har fått företag och konsumenter att fundera över nyttigheternas värde på ett nytt sätt. När material som redan en gång använts återanvänds minskar behovet av energi och nya resurser.

Salakka anser att när mer information om en minskning av kolfotavtrycket finns tillgänglig, utvecklas också människornas attityder.

– Vi bär alla ansvar för att värdefulla material tas till vara. I dag är sortering av metall redan en del av samhället, till exempel när det gäller pantburkar, men jag tror att det fortfarande finns tillväxtpotential när det gäller mängden metall som samlas in separat. När det gäller aluminium förstår vi nog att det är ett värdefullt material. Men i den jäktiga vardagen kan det kännas besvärligt att lösgöra fastbränd mat från aluminiumförpackningens kanter och då läggs förpackningen i blandavfallet, säger Salakka.

Fördelarna med aluminium är det är lätt, behändigt och hållbart både i tillverkningsprocessen och hemma i köket. En aluminiumform tål temperaturerna både i frysen och grillen och kan återvinnas nästan i oändlighet.

Kokkikartano använder aluminiumformar som producerats i de nordiska länderna och som sparar naturresurser och energi, säger Salakka.

– De formar som vi använder innehåller 40–70 % återvunnet aluminium beroende på typ av form, vilket minskar miljöbelastningen avsevärt. Jag anser också att förpackningsproducenterna har en viktig roll när det gäller att utbilda och informera oss förpackare, så att vi i så stor utsträckning som möjligt förstår hela tillverkningskedjan och är medvetna om hur vi förpackar, säger Salakka.

Kunskap ökar förståelsen

Konsumenterna vill att livsmedelsförpackningarna ska vara lätta att använda – både när det gäller användning och återvinning. Salakka berättar att man på Kokkikartano också regelbundet får kundrespons om förpackningarna.

– Förpackningarna ska vara lätta att öppna och materialen ska vara lätta att identifiera. Vi har på förpackningarna gett exakta materialuppgifter och skriftliga anvisningar för materialåtervinning för att det ska vara så lätt som möjligt att sortera dem hemma, säger Salakka.

Genom information och kampanjer vill vi påminna om hur viktigt det är att separera olika förpackningsmaterialkomponenter och att sedan sortera dem i sina egna materialfraktioner. Här spelar producentsammanslutningarna, Rinki, butikerna och livsmedelsaktörerna en viktig roll.

Salakka anser också att omorganiseringen av producentsammanslutningarna är en bra sak.

– Vi har ett gemensamt mål, gör saker tillsammans och skapar riktlinjer som hjälper oss att tala om samma sak och vidta åtgärder på samma sätt. I samarbete uppnås de bästa resultaten, sammanfattar Maarit Salakka.

Bild: Kokkikartano