Aktuellt

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/cropped-mepak_some_1200x628_72px.jpg

9 nov 2021

Finland får ny sammanslutning för producentansvar som omfattar alla förpackningsmaterial

Den reviderade avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 förutsätter att producentsammanslutningen för förpackningar sköter producentansvaret för alla förpackningsmaterial. Till följd av lagändringarna förenar producentsammanslutningarna för förpackningar Mepak-Kierrätys Oy (”Mepak”), Träförpacknings Återvinning PPK Ab (”PPK”), Suomen Keräyslasiyhdistys ry (”SKY”), Suomen Kuitukierrätys Oy (”SUK”) och Finlands Returplast Ab (”SUM”) sina funktioner till ett enda bolag.

Finlands Förpackningsproducenter Ab (”SPT”) har registrerats i handelsregistret 3.9.2021. Bolaget har grundats av Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandeln rf, RaSi rf och Färgindustriföreningen rf, som alla äger en eller flera nuvarande producentsammanslutningar. Styrelsen för den inledande fasen består av ordförandena för de nuvarande producentsammanslutningarnas styrelser Heli Tammivuori (ordförande), Samu Hörkkä, Vesa Kärhä, Minna Liuksiala och Kari Luoto.

Finlands Förpackningsproducenter Ab är en icke-vinstdrivande sammanslutning som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för förpackare och importörer av förpackade produkter och som anslutit sig till sammanslutningen (med undantag för förpackningar som omfattas av retursystemet för dryckesförpackningar). Mepak, PPK, SKY, SUK och SUM fortsätter sin verksamhet tills Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har godkänt SPT som producentsammanslutning och de nuvarande producentsammanslutningarnas affärsverksamhet jämte skyldigheter och ansvar har överförts till det nya bolaget.

– Vi vill skapa en så sakkunnig och effektiv producentsammanslutning som möjligt, vars mål är en kostnadseffektiv och ansvarsfull återvinning av förpackningarna, säger Heli Tammivuori, styrelseordförande för Finlands Förpackningsproducenter Ab.

Finlands Förpackningsproducenter Ab verkar redan från början öppet och för tillsammans med producentsammanslutningarna en dialog med olika myndigheter och andra intressentgrupper. Diskussionerna med NTM-centralen i Birkaland om ansökningsprocessen för status som producentsammanslutning har inletts. Sammanslagningen av producentsammanslutningarna sker efter det att SPT har godkänts som producentsammanslutning. Tidsschemat för sammanslagningen preciseras under processen.

Processen för sammanslagningen av producentsammanslutningarna medför inga ändringar för de företag som har producentansvar. Finlands förpackningsåtervinning RINKI Ab sköter på producentsammanslutningarnas vägnar fortfarande bl.a. kundservice, kommunikation, insamling och statistikföring av förpackningsuppgifter samt upprätthåller nätverket av Rinki-ekopunkter.

 

Mer information: Heli Tammivuori

heli.tammivuori@etl.fi