Aktuellt

4 jan 2022

Unikt samarbetsavtal underlättar finländarnas sortering  

Tack vare samarbete mellan kommuner, avfallsanläggningar och förpackningsproducenter kommer det snart att finnas separata insamlingskärl för förpackningsavfall på gården hos nästan tre miljoner finländare.   Cirkulärkraft Finland rf, Finlands Kommunförbund rf och sammanslutningarna för förpackningsproducenter har i dag undertecknat ett samarbetsavtal om insamling av förpackningsavfall. Från och med 1.7.2023…

9 nov 2021

Finland får ny sammanslutning för producentansvar som omfattar alla förpackningsmaterial

Den reviderade avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 förutsätter att producentsammanslutningen för förpackningar sköter producentansvaret för alla förpackningsmaterial. Till följd av lagändringarna förenar producentsammanslutningarna för förpackningar Mepak-Kierrätys Oy (”Mepak”), Träförpacknings Återvinning PPK Ab (”PPK”), Suomen Keräyslasiyhdistys ry (”SKY”), Suomen Kuitukierrätys Oy (”SUK”) och Finlands Returplast Ab (”SUM”) sina…