Anslut ditt företag

Det behändigaste sättet för företaget att sköta producentansvaret för sina förpackningar är att ingå avtal med Rinki.

Då är företaget med i det gemensamma systemet för företag med producentansvar för förpackningar, och deltar för egen del i de sammanlagda kostnaderna för materialåtervinningen.

Företaget behöver bara ingå ett enda avtal med Rinki. När företaget ansluter sig till Rinki överförs producentansvaret för förpackningarna på förpackningsbranschens producentsammanslutningar.

Rinki och producentsammanslutningarna arrangerar förpackningarnas materialåtervinning så att de mål för förpackningarnas materialåtervinning som fastställts i EU:s och Finlands lagstiftning uppfylls.

Läs mer:

Finlands Förpackningsåtervinning Rinki