Återvinningsavgifter

Återvinningen av metallförpackningar finansieras med de återvinningsavgifter som förpackarna och importörerna betalar. Avgiften baserar sig på de statistikuppgifter som företaget gett för föregående år. Mepaks styrelse fastställer årligen storleken på återvinningsavgifterna. Rinki debiterar avgifterna.

Återvinningsavgifter 2022 (moms. 0 %)

 • Konsumentförpackningar av aluminium 120 €/t
 • Företagsförpackningar av aluminium 26 €/t
 • Konsumentförpackningar av tennplåt 120 €/t
 • Företagsförpackningar av tennplåt 26 €/t
 • Konsumentförpackingar av stål 120 €/t
 • Företagsförpackningar av stål 26 €/t

Återvinningsavgifter 2021 (moms. 0 %)

 • Konsumentförpackningar av aluminium 126 €/t
 • Företagsförpackningar av aluminium 26 €/t
 • Konsumentförpackningar av tennplåt 126 €/t
 • Företagsförpackningar av tennplåt 26 €/t
 • Stålförpackningar 26 €/t

Återvinningsavgifter 2020 (moms. 0 %)

 • Konsumentförpackningar av aluminium 126 €/t
 • Företagsförpackningar av aluminium 26 €/t
 • Konsumentförpackningar av tennplåt 126 €/t
 • Företagsförpackningar av tennplåt 26 €/t
 • Stålförpackningar 26 €/t

Återvinningsavgifter 2018–2019 (moms. 0 %)

 • Konsumentförpackningar av aluminium 130 €/t
 • Företagsförpackningar av aluminium 28 €/t
 • Konsumentförpackningar av tennplåt 130 €/t
 • Företagsförpackningar av tennplåt 28 €/t
 • Stålförpackningar 28 €/t

Pantbelagda dryckesburkar omfattas inte av Mepaks återvinningsavgifter. Suomen Palautuspakkaus Oy svarar för återvinningen av pantbelagda dryckesburkar.