Kotien kierrätettävät metallit

Återvinningspunkter för metallförpackningar

Återvinning sparar energi och naturresurser. Tack för att du sorterar!

Se din närmaste återvinningsplats:

Kierrätys.info

Rinki-ekopunkter