Metallförpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Kotien kierrätettävät metallit

Ju fler som sorterar metallavfall rätt, desto mer kan vi tillvarata bra metall. Endast förpackningsavfall som sorterats korrekt kan återvinnas och användas som material vid tillverkning av nya produkter.

Metallf­örpackningar: Rengör metallförpackningen från matrester. Ta bort delar som är av annat material och sortera för sig. Tryck ihop de förpackningar som går att göra mindre. Vik in vassa lock och kanter. 

Aerosolförpackningar: Skaka förpackningen. Förpackningen är tom om inget kluckande ljud hörs från den, och när ventilknappen trycks ned hörs inget pys och varken gas eller andra ämnen kommer ut. Om förpackningen har en plastkork, lägg den i första hand i insamlingskärlet för plastförpackningar.

Färgburkar: Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.