Metallförpackningar från företag

I företag uppkommer metallförpackningsavfall exempelvis inom produktionsprocessen samt inom restaurang- och hotellverksamhet. Dessutom uppkommer metallförpackningsavfall vid transport av produkter.

På producentansvariga företags ansvar är sortering av metallförpackningar som kvarblir på fastigheten samt ordnandet av transport av dem till terminaler som tar emot metallförpackningsavfall. Vid terminalerna tas emot förpackningar med en volym på högst 1 000 liter.

 

Metallförpackningar från företag är bl.a.:

Aluminium- och tennplåtförpackningar

 • Färgburkar
 • Konservburkar
 • Aerosolburkar
 • Dryckesburkar utan pant
 • Aluminiumformar
 • Lock och förslutningar av metall

Stålförpackningar

 • Rullpallar
 • Containrar
 • Metallhylsor
 • Fästband
 • Ståltunnor
 • Fatölskärl
 • Gasflaskor

 

En stor del av metallförpackningarna från företag kan återanvändas eller vid behov återställas för vidareutnyttjande. Sådana förpackningar är till exempel butikers rullpallar, fatölskärl, tunnor, containrar och gasflaskor. De sänds till metallinsamlingen först då de inte längre kan återställas i användbart skick.