Metall kan återvinnas oändligt

Metall är ett material som kan återvinnas oändligt. Då det förpackningsavfall av metall som uppkommer i hushåll och företag återvinns, kan det återanvändas av metallindustrin och omvandlas till nya metallprodukter. En metallförpackning är ett ekologiskt och ekonomiskt alternativ.

Så här cirkulerar metall:

1.Hushåll

Metallförpackningsavfall som uppkommer hemma och småmetall ska föras till Rinki-ekopunkter, till kommunala ekopunkter eller till fastighetens metallinsamling. Därifrån transporterar ett avfallstransportföretag metallavfallet till mottagningsterminaler.

2. Företag

Producentansvariga företag ska enligt lagen leverera sitt metallförpackningsavfall direkt till mottagningsterminalerna.

 

3. Mottagningsterminaler

I mottagningsterminaler sorteras, statistikförs och lagras metallavfallet. Från terminalerna förs metallavfallet till ett krossverk.

 

4. Metallindustri

Det metallavfall som krossats förs till smältverk där man av metallskrotet gör ny råvara för metallindustrin.

 

5. Nya metallprodukter

Av den råvara som återvunnits tillverkas nya metallprodukter för hushåll och industrin. I sinom tid kommer kanske också dessa produkter till återvinningen, varvid cirkulationen av metallen igen börjar från början.