Mottagningsterminaler för metallförpackningar

Vid mottagningsterminaler tar vi emot metallförpackningsavfall från producentansvariga företag samt transporter från insamlingar vid ekopunkter och fastigheter.

Sök den mottagningsterminal som finns närmast dig genom att först välja ort och sedan typ av metallavfall, dvs. metallförpackningsavfall som direkt transporteras från företag eller metallförpackningsavfall som levereras från konsumentinsamlingar – Rinki-ekopunkter, kommunala ekopunkter och fastighetsinsamlingar.

Allt metallförpackningsavfall som insamlats från konsumentinsamlingen ska levereras till den terminal som anvisats för det, om inte annat avtalats med Mepak.

En del av mottagningsterminalerna tar emot metallförpackningsavfall som transporterats från både företag och konsumentinsamlingar. Chaufförerna ska då vid terminalens mottagning meddela från vilkendera deras metallförpackningsavfall härstammar.

Mottagningsterminaler

Ursäkta, tyvärr kunde inga terminaler hittas!