Producentansvaret i korthet

Producentansvaret avser tillverkarnas och importörernas skyldighet att ordna och finansiera avfallshanteringen för sina produkter. Om producentansvaret föreskrivs i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall samt i finsk avfallslag. Syftet med lagstiftningen är att öka användningen av förpackningar som återvunnet material och att förebygga miljöskador.

 

Vem gäller producentansvaret?

  •  Företag som i Finland förpackar metallförpackningar eller importerar metallförpackningar
  • och vilkas omsättning är minst en miljon euro.

 

Mepak handhar i Finland återvinningen av metallförpackningsavfall för producentansvariga företag och NTM-centralen i Birkaland övervakar dess genomförande. Producentansvariga företag ska ansluta sig som medlem av producentsamfundet eller lämna in en ansökan till producentregistret hos NTM-centralen i Birkaland.

De producentsamfund som verkar i Finland har för att effektivisera samarbetet och kommunikationen grundat en delegation för producentsamfunden –TYNK.