Sammansättningen hos metallavfallet 2019

Mepak-Kierrätys utredde sammansättningen hos det metallavfall som insamlats av konsumenter i Finland. Vid undersökningen, som genomfördes tillsammans med VTT, utreddes fördelningen mellan förpackningsmetall, små metallföremål och pantbelagda dryckesburkar samt mängden av felsorterat avfall, s.k. rejekt, som hamnar i insamlingen. Du kan ladda ner hela forskningsrapporten här.

Landsomfattande metallprov samlades

Vid undersökningen insamlades prov från Rinki-ekopunkter och fastighetsinsamlingen i hela Finland, med undantag av Åland. Proven samlades vid sju områden mellan april och juli 2019.

Undersökningen producerade tillförlitlig information om metallåtervinning

Enligt undersökningen finns vid insamlingen nästan lika mycket av både förpackningsavfall och små metallföremål och dess kvalitet är i regel bra. Vid undersökningen framkom att små metallföremål samlas mer in vid Rinki-ekopunkter än vid fastighetsinsamlingen.

Vid undersökningen framgick att till metallinsamlingen förs 41 % förpackningsmetall och 46 % små metallföremål samt att rejektens andel var 13 %. Förpackningsmetallen består huvudsakligen av metall (97 %) och återstående 3 % är annat material, t.ex. papper, dvs. etiketter (1,9 %), bioavfall (0,5 %) och plast (0,1 %).

Mängden felaktigt sorterat avfall var vid Rinki-ekopunkterna och vid fastighetsinsamlingen nästan densamma, cirka 13 % av allt metallavfall. Den klart största andelen rejekt som ingick i metallavfall som insamlats av konsumenter bestod av el- och elektronikskrot. Även ett betydande antal tryckbehållare som inte tömts påträffades.

Undersökningen producerade verifierad information om kvaliteten på det avfall som hamnar i insamlingen från konsumenter. Med resultaten från undersökningen blir statistikföringen av metallförpackningar ännu mer tillförlitlig. Bekanta dig med forskningen här.

 

Undersökningen hade beställts av Mepak-Kierrätys Oy och undersökningen utfördes i samarbete med Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa), Cirkulärkraft Finland rf (KIVO), Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab och NTM-centralen i Birkaland.