Verksamhetsprincip

Mepak handhar återvinningen av metallförpackningar i Finland och möjliggör återvinning och återanvändning av metallförpackningar såväl för producenter som konsumenter.

Mepak representerar producentansvariga företag inom metallförpackningar och samarbetar med myndigheter i frågor som gäller lagstiftning och ser till att återvinningsmålen för metallförpackningar uppfylls samt att statistikföringen är tillförlitlig och genomskinlig.

Vårt mål är att i Finland hålla återvinningsgraden av metallförpackningar på den nivå som EU fastställt. Vi verkar inom vår bransch för att totalmålet för förpackningsproducenterna och Finlands återvinningsmål för kommunalt avfall nås.